Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa

Ūnijas iela 8/9, Rīga, LV-1084
Append company info
1188 recommends State institutions
The State Labour Inspectorate of the Ministry of Welfare is a direct administration institution whose main function is State supervision and control implementation of labor relations and labor prot...
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
State Joint Stock Company "Electric connections" - radio frequency spectrum and numbering carrier Latvian
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Patentu valdes darbības mērķis ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši izgudrojumu, preču zīmju, dizain...
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
1188.lv