Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa

Ieriķu iela 5, Rīga, LV-1084
Append company info
1188 recommends State institutions
Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" ir radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldītājs Latvijā.
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Patentu valdes darbības mērķis ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši izgudrojumu, preču zīmju, dizain...
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
1188.lv