Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Jēkabpils nodaļa, Līvānu filiāle

Domes iela 3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Papildini informāciju par savu uzņēmumu
1188 iesaka Valsts iestādes
Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenā funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.
Tālrunis Mājas lapa E-pasts
1188.lv