You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Atgriežoties Latvijā no valstīm ārpus ES, vēl stingrāki nosacījumi

Lidojumi, Photo by John McArthur on Unsplash

Lidojumi, Photo by John McArthur on Unsplash

Šodien, 17.martā, spēkā stājas jauna noteiktā kārtība par rīcību, kāda jāievēro personai, atgriežoties Latvijā no nebūtiska ceļojuma no valstīm ārpus ES. Šie noteikumi Covid-19 ierobežošanai spēkā līdz šā gada 14. aprīlim.

Personas pienākumi, atgriežoties no ārvalstīm

Atgriežoties Latvijā no trešajām valstīm, personai ir pienākums nekavējoties veikt Covid-19 testu tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā. To var darīt arī lidostā! Testa veidu var izvēlēties ieceļojusī persona. Tests jāveic gan bērniem, gan iespriekš vakcinētām personām.

Ja testu kaut kādu iemeslu dēļ veikt nav iespējams, personai nekavējoties jādodas pašizolācijā uz tūristu mītni no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētā saraksta, un paliek tur līdz brīdim, kamēr tests tiek veikts.

Ja testa rezultāts negatīvs, persona var doties 10 dienu pašizolācijā uz savu dzīvesvietu. Savukārt pozitīva testa rezultātā vai gadījumā, tests nav veikts vispār, persona atzīmē informāciju informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv un tai nekavējoties jādodas 10 dienu pašizolācijā vai jāturpina izolāciju brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta, kam ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli, un jāinformē tūristu mītni par nebūtiskā ieceļotāja no trešajām valstīm bez testa vai ar pozitīvu testu statusu.

Visi izdevumi par testa veikšanu, transportu, uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē ieceļojušai personai jāsedz no personīgiem līdzekļiem.

Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka nav infekcioza ar Covid-19, jo ir izslimojusi un atveseļojusies no šīs infekcijas, ārsts var pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona var neievērot pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai veidlapu Nr. 027/u ar ierakstu: "Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020.gada... (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi".

Obligātās testēšanas un pašizolācijas prasības tiek attiecinātas uz tām personām, kas ieceļo Latvijā caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām ar lidmašīnu - gan čarterreisu, gan regulāro avioreisu. Tas attiecas arī uz personām, kas Eiropas Savienībā ierodas ar lidmašīnu un Latvijā ieceļo caur citām ES dalībvalstīm pa sauszemi, ar jūras transportu u.c. Prasības neattiecas uz personām atsevišķos izņēmuma gadījumos, kas minēti MK noteikumos un publicēti EM tīmekļa vietnē.

Tūrisma pakalpojuma sniedzēju pienākumi

Ja personas Vovid-19 tests ir pozitīvs, čarterreisu gadījumā tūrisma pakalpojuma sniedzējam noteikts pienākums nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni izolācijai, un ir pienākums informēt Valsts policiju par visām personām, kas ir iegādājušās tūrisma pakalpojumu uz valstīm ārpus ES, neatkarīgi vai caur Rīgas vai citu valstu lidostām, un ievadīt visu ceļotāju datus informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv.

Savukārt, tūristu mītnei noteikts pienākums informēt Valsts policiju par personas nenakšņošanu vai ilgstošu neatrašanos tūristu mītnē izolācijas perioda laikā.

Detalizēti ieceļošanas kārtība no valstīm ārpus ES ietverta Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (45.punkts). Papildu informācija, t.sk. atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Lasi arī:

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...