You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Iespēja apgūt darba tirgū pieprasīto apsardzes darbinieka profesiju

Apsardzes darbinieka profesija (Image by BodyWorn by Utility from Pixabay)

Apsardzes darbinieka profesija (Image by BodyWorn by Utility from Pixabay)

Laikā, kad pasaules ekonomiku plosa grūti prognozējamas pārmaiņas, un daudzi zaudē savas darba vietas, varbūt laba ideja būtu apgūt profesiju, pēc kuras darba tirgū joprojām ir stabils pieprasījums – apsardzes darbinieka amatu. Šādu iespēju piedāvā mācību centrs “DRMC”, kurš turklāt arī visiem saviem absolventiem palīdz iekārtoties darbā.

Kam ir piemērots apsarga darbs ?

Ja domājat, ka apsardzes darbā tiek pieņemti tikai jauni vīrieši izcilā sportiskā formā ar kaujinieku iemaņām, tā nebūs gluži taisnība. Patiesībā kritēriji, lai persona tiktu uzņemta apsardzes darbinieku apmācību programmā un pēc tās apgūšanas sekmīgi nokārtotu sertifikātu, nav nemaz tik grūti izpildāmi. Apsardzes darbinieka kandidātam jābūt vismaz 18 gadus vecam, ar vismaz pamatskolas izglītību, nedrīkst būt narkologa vai psihiatra uzskaitē (būs jāiesniedz šo speciālistu izziņas) un, ja personai bijusi sodāmība, tai jābūt dzēstai. Protams, izvēloties šo profesiju, vajadzētu objektīvi novērtēt savu veselības stāvokli un psiholoģisko gatavību, bet nav arī tā, ka šī būtu nodarbe tikai supermeniem. Visas nepieciešamās zināšanas un iemaņas ir iespējams apgūt.

Kā kļūt par apsardzes darbinieku?

Mācību centrs “DRMC” piedāvā trīs apsardzes darbinieku apmācību programmas:

  • Apsardzes darbinieka pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu. Šīs programmas apjoms ir 84 akadēmiskās stundas, un tās laikā audzēkņi apgūst apsardzes darbības tiesisko regulējumu, apsardzes taktiku, tehniskās sistēmas un tehniskos līdzekļus, kā arī personu aizturēšanas un speciālo līdzekļu pielietošanas pamatus. Pēc šīs programmas apguves jākārto eksāmens sertifikāta iegūšanai Valsts policijā.
  • Profesionālās tālākizglītības programma – „Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija – Apsargs (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis), 480 stundu apjomā. Šajā programmā profesionālās zināšanas tiek apgūtas daudz pamatīgāk. Papildus jau pieminētajiem pamata līmeņa programmas tematiem šeit apgūsiet arī citas visnotaļ derīgas un interesantas lietas kā piemēram, profesionālā psiholoģija un komunikācija apsardzes darbā, pašaizsardzības paņēmienu un speciālo līdzekļu pielietošana, un citas. Šīs programmas absolventi saņem kvalifikācijas apliecību bez eksāmena kārtošanas valsts policijā, un pēc pieciem gadiem termiņa pagarināšanai nebūs jāiziet kvalifikācijas paaugstināšanas kurss.
  • Ja cilvēkam jau ir apsardzes darbinieka sertifikāts, tas reizi piecos gados jāatjauno, kārtojot eksāmenu valsts policijā, bet tam ir iespējama arī alternatīva – iziet kvalifikācijas paaugstināšanas kursu 80 stundu apjomā, pēc kura eksāmens policijā nebūs jākārto. Šodienas apstākļos svarīgi piebilst, ka ārkārtas situācijas laikā kvalifikācijas celšanas apmācības un sertifikāta pagarināšana tiek piedāvāta attālināti.

Vai man būs darbs pēc kursu pabeigšanas ?

Apsardzes darbinieka sertifikāts dod tiesības strādāt par apsargu jebkura veida objektos, ieskaitot arī inkasāciju un miesassarga darbu. Mācību centrs “DRMC” palīdz iekāroties darbā visiem saviem audzēkņiem. 17 gadu ilgajā pieredzē, kopš notiek apsardzes darbinieku apmācība, centram ir izveidojusies laba reputācija un patstāvīgi kontakti ar ļoti daudziem uzņēmumiem. Kā uzsver mācību centra “DMRC” direktors Aleksanrds Uljaņenko, brīvu darba vietu apsardzes jomā joprojām ir daudz, joprojām uz centru zvana uzņēmēji, interesējoties par pieejamiem kursu absolventiem. Tā ka – viss atkarīgs no cilvēka paša, viņa vēlmes strādāt un atbildīgi izturēties pret saviem pienākumiem.

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...