You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Ko darīt, ja nelaiķa deklarētās dzīvesvietas dēļ, nevar viņu glabāt Rīgā?

Apbedīšana, foto no Pixabay

Apbedīšana, foto no Pixabay

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi nosaka, ka Rīgas kapsētās apglabājami tikai tās personas, kurām pēdējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Rīgas pašvaldības teritorijā. Attiecīgi Rīgā nedeklarētu personu tās nāves gadījumā nevar glabāt Rīgā. Tomēr ir iespējami izņēmumi. Aplūkosim, kādi ir šie izņēmumi un ko darīt, ja tomēr nav iespēja mirušo glabāt Rīgā, pamatojoties uz likumdošanu.

Kādi ir pieļaujamie izņēmumi Rīgā nedeklarētas personas glabāšanai Rīgas kapsētās?

Rīgā ir stingri apbedījumu noteikumi, kas nosaka, ka kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz pēdējās deklarētās dzīves vietu, izņemot sekojošos trīs gadījumos:

1. Ja persona dzīves laikā ir iegādājusies sev kapavietu kādā no Rīgas kapsētām.

2. Ja laulātais vai radinieks dzīvo Rīgā, viņš ir tiesīgs iesniegt iesniegumu ar lūgumu glabāt nelaiķi Rīgā, neskatoties uz tā deklarēto dzīvesvietu.

3. Urnu glabāšanai/apbedīšanai kolumbārijos, kas ir speciāli šim mērķim veidotas ēkas kapsētās.

Kādas vēl ir alternatīvas tikt apglabātam Rīgā, neskatoties uz citā pašvaldībā deklarēto dzīves vietu un citām neatbilstībām?

Pat ja mirušais neatbilst nevienam no izņēmuma kritērijiem, joprojām ir iespēja to apglabāt Rīgas teritorijā! Tieši šādu iespēju garantē apbedīšanas birojs “DIEVS SVĒTĪ”, piedāvājot klientu apbedīt privātajos kapos, kas atrodas Ulbrokā, Rīgā.

Privātos kapos tiek garantēta kapa vietas izvēle, kapi ir patiešām kopti un ir iespējams vienoties par kapa vietas apsaimniekošanu.

“DIEVS SVĒTĪ” palīdz atrisināt neskaidros jautājumus par kapa vietas piešķiršanu ne tikai Rīgas teritorijā, kā arī palīdzēs visa veida dokumentācijā, kas saistīta ar apbedīšanu, un noorganizēs arī bēres Jūsu vietā, lai nav lieki jāsatraucas jau tā tik ļoti satrauktā laikā.

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...