You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Ko drīkst un nedrīkst darīt Jurģa jeb Ūsiņa dienā?

Jurģu dienā pūšot visi četri vēji, Image by wasi1370 from Pixabay

Jurģu dienā pūšot visi četri vēji, Image by wasi1370 from Pixabay

23. aprīlī ir Jurģa jeb Ūsiņa diena. Arī šajā dienā pastāv vairāki ticējumi un paražas, ko ievērojuši mūsu senči un daudzviet joprojām to dara. Lūk, ko drīkst un nedrīkst darīt Jurģa dienā!

Ko nedrīkst darīt Jurģa dienā

 • Jurģa dienā nedrīkst muti mazgāt, tad vasaru nenosauļosies.
 • Jurģu rītā nedrīkst dot svešiniekiem ne uguni, ne ūdeni, citādi būšot nelaime.
 • Jurģa dienā nedrīkstot ne art, ne ecēt, lai labībai nemetas melnas vārpas. Nedrīkst arī citus lauka darbus strādāt, citādi krusa nosit druvas.

Ko drīkst darīt Jurģa dienā

 • Jurģu dienas rītā jāiet uz upi mazgāties, tad skauģi nevar noskaust.
 • Lai zirgi būru brangi, Jurģos jācep maize, bet lai lopiem labi klātos, šajā dienā jāēd cieti vārītas olas, gaļu un jādzer alu.
 • Jurģu dienā jāglabā cirvis un atslēgas zem sliekšņa, lai vilki lopus neaiztiek.
 • Jurģī, uz jaunās mājas zemes uzejot, jāiekurina uguns. Tad būs laimīga dzīve.
 • Lai ciemiņi nebūtu pļāpīgi, Jurģos viņiem nedrīkst dot ēst zirņus.
 • Jurģu rītā vispirms jāmostas saimniekam ar saimnieci. Ja kāds cits pirmais pamostas, tad mājā būšot kāda nelaime.
 • Ja Jurģos ir sniegs, tas pirms saullēkta sniegā jāmazgājas, lai vasarā nenāktu miegs.
 • Jurģu rītā jāizliek uz kāda īpaša galda plāceni, gaļu, alu un citus cienastus. Galdu novieto istabas stūrī vai pie lieliem kokiem un akmeņiem. Pie šiem galdiem nākot dievi mieloties.
 • Lai tīrumos zāles neaugtu, Jurģu rītā saimniekam plikam jāpārdzen pār tīrumu krusteniski vagas.
 • Jurģa dienā jāliekot alus kanna rudzu vagā. Ja kannas vairs nevarot saredzēt, tad būšot laba vasara.
 • Jurģa dienā salda putra jāvāra, tad mājā būšot saticība.

Laika pareģošana Jurģu dienā

 • Kāds vējš Jurģu dienā uzvar, tāds visvairāk to gadu pūš.
 • Ja Jurģu dienā līst, pļavā zāļu trūks.
 • Ja dzeguze deviņas dienas pirms Jurģiem sāk kūkot, būšot silta un auglīga vasara.
 • Ja pirms Jurģiem ir pērkons, būšot bada gads.
 • Ziedos tērpies Jurģis pareģo aukstu un slapju maiju, tātad, ja Jurģos zied, maijā daudz līs.
 • Jurģa rītā pūšot visi četri vēji, kurš uzvar, tas pārvaldot visu gadu.

Lasi arī:

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...