You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Ko nosaka Meža likums par aizaugušu lauksaimniecībā izmantojamo zemi?

Lauksaimniecības zeme un koki, foto no Pixabay

Lauksaimniecības zeme un koki, foto no Pixabay

Kā izrādās, iegādājoties vai turot valdījumā ar krūmiem vai kokiem aizaugušu lauksaimniecības zemi pastāv iespēja iedzīvoties materiālās nepatikšanās, ja netiek veikta zemes gabala attīrīšana no kokiem un krūmiem.

Kas ir lauksamniecības zeme?

Ministru Kabineta noteikumi Nr.562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem” nosaka, ka “Lauksaimniecībā izmantojamā zeme” attiecināma uz aramzemi, augļu dārziem, pļavām un ganībām.

Ja lielāko daļu lauksaimniecības zemes aizņem koki un krūmi, ir jāmaina zemes lietojuma veids vai jāveic krūmu un koku nociršanu.
Mainot zemes lietojuma veidu uz mežu, pēc laika nomainīt to atpakaļ būs sarežģītāk un dārgāk, tādēļ pirms to darīt ir kārtīgi jāizlemj zemes lietošanas mērķis nākotnē.

Kādas sekas īpašniekam rada aizlaista un aizaugusi lauksaimniecībā izmantojamā zeme?

Pirmkārt, aizlaistai un aizaugušai lauksaimniecībā izmantojamai zemei tiek piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis.

Otrkārt, tiek liegti ES noteiktie atbalsta maksājumi.

Treškārt, par obligāto zemes aizsardzības pasākumu nepildīšanu, var tikt piemērots administratīvā pārkāpuma sods no 210 – 2900 EURO, atkarībā no personas statusa(privātpersona vai juridiskā persona), kā arī no pārkāpuma veida. Šo likumu nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.

SIA Cirsmas LV piedāvā ātru un kvalitatīvu īpašumu attīrīšanu no kokiem un krūmiem dažādās platībās. Vairāk informācijas uzzināsiet www.cirsmas.lv

Esi informēts arī, kā panākt, lai mežs būtu patiešām skaists!

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...