You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Līgums par apbedīšanas pakalpojumiem dzīves laikā kā garants pēdējo vēlmju piepildīšanai.

Pēdējā vēlēšanās. Photo by Ithalu Dominguez from Pexels

Mūžīgs nav nekas, arī mēs. Un, aizejot no šīs pasaules, tas vienmēr ir trieciens tuvajiem cilvēkiem. Pēkšņa bēru organizēšana var tuviniekiem sagādāt vēl lielākus pārdzīvojumus bez jau tāpat tajā brīdī esošām sirdssāpēm. Noslēdzot līgumu par apbedīšanas pakalpojumiem jau dzīves laikā, Tu noņem šo nastu no savu mīļo pleciem, garantējot sev, ka tiksi pavadīts pēdējā ceļā, balstoties uz savām vēlmēm.

Kādēļ dzīves laikā slēgt līgumu par apbedīšanas pakalpojumiem?

· Līgums par apbedīšanas pakalpojumiem, kas noslēgts dzīves laikā, atvieglo tuviniekus no apbedīšanas procesa rīkošanas, jo par to jau ir parūpējies klients.

· Laicīgi tiek veiktas ar apbedīšanu saistītās izmaksas, tādējādi citiem neliekot lauzīt galvu un ierobežojot viņu finanses.

· Diezgan aktuālas ir diskusijas par to, ka cilvēks vēlas tieši kremāciju vai apbedīšanu, bet aizejot viņsaulē, viņa vēlmes radi neievēro dažādu apstākļu dēļ. Šāds līgums garantē, ka klients ir noteicošais pār savu izvēli un tā tiek ievērota.

· Arī dažādas citas vēlmes, kas attiecināmas uz bēru procesu un kapavietas aprūpi, tiek stingri ievērotas, tādējādi īstenojot pat netipiskus līgumā iekļautus pieprasījumus no klienta puses.

Kādi pakalpojumi iekļauti līgumā

Līgumā iekļauts viss, lai vēl dzīves laikā cilvēks sev garantētu cieņpilnu pavadīšanu. Persona var izvēlēties sev vēlamo preču klāstu un pakalpojumu klāstu, tai skaitā kapavietas aprūpi pēc apglabāšanas. Arī var uzskaitīt personas, kuras vēlas vai nevēlas, lai piedalās bēru atvadīšanās brīdī. Apbedīšanas birojs “DIEVS SVĒTĪ” garantē kvalitatīvu visu līguma saistību izpildi. Saņemot pakalpojumus, vērā tiek ņemtas visas klienta vēlmes. Noslēdzot līgumu dzīves laikā iespējams norādīt uzticības personu, tādā gadījumā viens līguma eksemplārs glabāsies pie šīs personas.

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...