Rīgas bāriņtiesa 0

Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Working hours:
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat Closed
  • Sun Closed
Description:
Rīgas bāriņtiesa ir īpaša statusa Rīgas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības un lēmumu pieņemšanā neatkarīga iestāde, kas īsteno un nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.