Aizgāršas pasta nodaļa 0

Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704