Nodarbinātības valsts aģentūra, Dobeles filiāle Aucē 0

Jelgavas iela 1a, Auce, Auces nov., LV-3708