Rīgas Kristīgā vidusskola 0

A. Deglava iela 3, Rīga, LV-1009
Description:
Skolas mācību process tiek realizēts līdzīgi kā Latvijas vispārizglītojošās skolās, bet tās unikalitāte ir faktorā, ka savā darbībā skola ievēro kristīgos dzīves pamatprincipus un vērtības. Mācības notiek latviešu valodā, izglītības apguve ir bezmaksas. Lielākā daļa skolas absolventu turpina sekmīgi mācīties dažādās Latvijas un ārzemju augstskolās.
Skolas logo ir eņģelis, ko lieto kopā ar 91.psalma vārdiem:
"Un Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus,
tevi pasargāt visos tavos ceļos.
Viņi tevi uz rokām nesīs,
lai tava kāja nepieduras pie akmens".
No 2008. gada eņģelis rotā skolas karogu, iesvētīts Sv.Pāvila baznīcā.
Skolai ir struktūrvienība - Brīvā laika centrs "Jota".
Skolas misija - radīt kristīgu vidi vidējās izglītības iegūšanā, akcentējot katra cilvēka unikalitāti, talantu un sociālo inteliģenci, veicinot praktisko pašattīstību.
Skola piedāvā:
-augsti kvalificētus un saprotošus pedagogus;
-draudzīgu gaisotni un individuālu pieeju;
-kristīgo mācību no 1. līdz 12. klasei;
-pagarinātās dienas grupu sākumskolas bērniem līdz 17.00 (ar garšīgām
pusdienām un launagu);
-interešu izglītību (teātra deju studija, tautas dejas, vizuālā māksla, vokālie
ansambļi, koris, u.c.)
-atbalsta konsultatīvo komisiju;
-personības praktiskās pilnveides programmu P3.