Kā iegūt vidusskolas atestātu, neejot uz skolu?

pixabay.com

Arī izglītības sistēmā mūsdienās ienāk daudz jaunu tendenču. Viena no tām ir tālmāciba. Ar tālmācības palīdzību iespējams iegūt konkurētspējīgu vidējo izglītību, kā arī pamatizglītību. ( pamatskolas kursu tālmācībā iespējams apgūt no 7. - 9. klasei).

 Kā saprast vai tālmācība ir piemērots mācību veids?

Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlās iegūt izglītību tālmācībā, ir visdažādākie. Tie var būt saistīti ar veselības stāvokli, nespēju mācības klātienē apvienot ar darbu, kā arī dažādu ar dzīvesvietu saistītu un sociālu iemeslu dēļ. Nereti izglītību tālmācībā izvēlās iegūt arī ārzemēs dzīvojošie cilvēki vai arī tie, kam it kā skološanās vecums sen jau garām, bet tomēr radusies vēlme vai vajadzība pēc izglītības. Protams, apgūstot zinības ārpus skolas sienām, liela nozīmē ir cilvēka patstāvībai un spējai plānot savu laiku. Ja ar šīm lietām nav problēmu, mācību process veiksies raiti. Liels tālmācības pluss ir tas, ka katrs apmācamais var izvēlēties sev atbilstošāko izglītošanās tempu. Kā atklāj Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas pārstāvji, vispārizglītojošā virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt līdzsvarotu visu izglītības jomu mācību priekšmetu apguvi un attīstīt audzēkņos interesi par dažādiem zinātnes virzieniem. Skolā tiek izmantota diferiencētā apmācību metode, kas nozīmē, ka pedagogi pielāgo apmācību metodes studentu tempam un zināšanu līmenim.

Ar ko Rīgas 1. Tālmācības vidusskola atšķiras no citām skolām?

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā valda draudzīga atmosfēra. Šajā skolā ārkārtīgi pretimnākoši ir ne tikai pedagogi, bet arī administrācijas darbinieki. Mācoties Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā iespējams piedalīties motivācijas programmā ‘’Mācies un pelni’’. Rīgas 1. tālmācības vidusskolā mācību viela tiks apgūta internetā, izmantojot īpaši tālmācības studijām izveidotu digitālu risinājumu. Speciālajā vietnē pieejami gan mācību materiāli, gan arī komunikācijas rīks saziņai ar skolotājiem. Visus skolas izstrādātos mācību materiālus, kā arī video lekcijas iespējams skatīt gan datorā, gan viedtālrunī vai planšetē. Pieejama inovatīva mācību vide ‘’eSkola’’, mācību laikā bez maksas pieejams arī ‘’ Office 365’’.

Kā pieteikties un sākt mācīties tālmācībā?

Pieteikties mācībām Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā var jebkurā laikā. Nebūt nav jāgaida septembris. Mācībām iespējams reģistrēties aizpildot pieteikuma anketu. Mācības iespējams arī izmēģināt bez maksas.