Kā pareizi uzglabāt jumta materiālus pirms to uzstādīšanas

Pirms jauna jumta uzstādīšanas, jāsaprot, ka vienā dienā nevar paspēt materiālu iepirkt, atvest un uzstādīt. Lai jumta materiāls tiktu saglabāts kvalitatīvs un derīgs, to pēc atvešanas pareizi jāuzglabā.

Preču pieņemšana

Pieņemot iegādāto preci ir ļoti būtiski pārbaudīt, vai pavadzīmē sniegtā informācija atbilst reālajai precei, tātad – vai piegādāta pareizā prece un pareizais preces skaits. Jāpārbauda arī iespējamie bojājumi, un, ja tādi ir, par to nekavējoties jāinformē pārdevējs, kā arī jāveic piezīmes uz pavadzīmes.

Jumta materiāla uzglabāšana

Pirms lokšņu izkraušanas no transportlīdzekļa iepriekš jāsagatavo pamatne materiāliem. Pamatnei starp zemes virsmu un loksnēm jārada gaisa koridors un jāsastāv no šķērseniskiem balstiem, kuriem jābūt novietotiem vismaz ar metru atstatumu vienam no otra. Viens no labākajiem variantiem, ko izmantot par materiālu uzglabāšanas pamatni, ir paletes.

“TOODE” iesaka ņemt vērā, ka cinkotās loksnes blīvā iepakojumā nedrīkst uzglabāt ārpustelpu nosacījumos ilgāk par vienu nedēļu! Savukārt loksnes, kurām ir krāsas pārklājums, pie iepriekšējiem nosacījumiem ir uzglabājamas ne ilgāk par četrām nedēļām. Loksnes ir jāsargā no tiešiem nokrišņiem, starp tām ir jānovērš mitruma un ūdens uzkrāšanos. Ja cinkotās vai ar krāsu pārklātās loksnes nākas uzglabāt ilgāk par noteikto laiku, obligāti jāievēro cinka lokšņu uzglabāšanas noteikumi:

-          Jāuzglabā sausās, tīrās un segtās telpās vai noliktavās;

-          Cinkotos materiālus nedrīkst likt uz zemes;

-          Jāizveido gaisa koridors starp loksnēm, atdalot tās vienu no otras;

-          Uzglabāšanas vietas tuvumā nedrīkst atrasties ķīmiskas vielas;

-          Pa materiāla virsmu nedrīkst staigāt;

-          Tā kā temperatūras svārstības veicina kondensāta veidošanos, telpā, kurā tiek uzglabāts jumta materiāls, jācenšas nodrošināt vienmērīgu gaisa temperatūru.

Ja gadās, ka nav pieejamas atsevišķas telpas jumta materiāla uzglabāšanai, bet vienīgais variants ir glabāt iegādāto preci ārā, tad jāņem vērā, ka:

-          Apkārt materiālam jāizveido karkass, kas jāpārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu, piemēram, brezentu, plēvi u.c.

-          Jāizveido gaisa koridors starp loksnēm, atdalot tās vienu no otras;

-          Gaisa koridors jāatstāj arī starp jumta materiālu un pārklāju;

-          Jānodrošina, lai jumta materiāls nepieskartos zemei. Zem tā jāizvieto paliktņi;

-          Jumta materiālu vēlams novietot slīpi, lai no tā var notecēt kondensāts.

-          Materiālu stāvoklis regulāri jāpārbauda! Tas nedrīkst būt mitrs, jo var izveidoties baltā rūsa!

“TOODE” uzsver, ka materiālus ar defektiem lietot nedrīkst! Nekādā gadījumā, griežot produktus, nedrīkst izmantot abrazīvus un karstumu saturošu griešanas disku!

“TOODE” dalās arī ar citiem ar jumtu saistītiem noderīgiem padomiem:

·       Vai ir laiks mainīt jumtu

·       Labs jumts – no kā tas sastāv

·       Kāpēc iegādāties kvalitatīvu lietus ūdens noteksistēmu