Kas mainījies pamatlīdzekļu uzskaitē 2018. gadā?

pixabay.com

Uzņēmuma grāmatvedības sakārtošana ir ļoti svarīga, lai uzņēmums varētu funkcionēt pilnvērtīgi, kā arī ir svarīgi vajadzības gadījumā uzmeklēt informāciju korektai grāmatvedības uzskaitei. Uzņēmējdarbībā ir tāda pozīcija kā ilgtermiņa ieguldījumi, kas mēdz būt viens no klupšanas akmeņiem mazajiem uzņēmējiem. Tas nozīmē, uzskaitot uzņēmuma pamatlīdzekļus, nekļūdīgi veikt aprēķinus un grāmatot dokumentāciju, sekojot līdzi aktuālajām izmaiņām.

Grāmatvedības konsultāciju un pakalpojumu IK "IGFA" vadītāja Ieva Grīsleja skaidro, ka par pamatlīdzekli uzskatāms materiāls aktīvs, kas ir uzņēmuma īpašumā, lai kalpotu kā preču ražošanas instruments vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Tāpat par pamatlīdzekli uzskatāmas telpas iznomāšanai vai administratīvajām vajadzībām. Galvenais noteikums, lai uzņēmums varētu reģistrēt materiālo aktīvu kā pamatlīdzekli – tas nedrīkst būt iegādāts ar nolūku to pārdot, un tas jāizmanto vairāk kā vienu gadu. Tātad par pamatlīdzekļiem uzskatāms viss, ko esam iegādājušies, uzņēmuma funkcionalitātes vajadzībām.

No šī gada 1.janvāra pamatlīdzekļu uzskaitē stājušās spēkā izmaiņas, kas paredz, ka pamatlīdzekļu nolietojumu noraksta tikai tad, ja tā iegādes vērtība pārsniedz 1000 eiro. Vēl viens jaunums – uzņēmums var izvēlēties kā aprēķinās amortizācijas (pamatlīdzekļu nolietojuma) summu:

Pēc degresīvās metodes, kas paredz nolietojuma uzskaiti taksācijas periodā procentos:

-         ēkām, būvēm, ilggadīgiem stādījumiem – 5%;

-         dzelzceļa ritošam sastāvam un tehnoloģiskām iekārtām, jūras un upju flotes transportlīdzekļiem, flotes un ostu tehnoloģiskām iekārtām, enerģētiskām iekārtām – 10%;

-         skaitļošanas iekārtām un to aprīkojumiem – 35%;

-         pārējiem pamatlīdzekļiem – 20%.

Pēc lineārās metodes, kas paredz uzrādīt lietderīgās lietošanas laiku gados:

-         ēkām, būvēm, ilggadīgiem stādījumiem – 35 gadi;

-         dzelzceļa ritošam sastāvam un tehnoloģiskām iekārtām, jūras un upju flotes transportlīdzekļiem, flotes un ostu tehnoloģiskām iekārtām, enerģētiskām iekārtām – 10 gadi;

-         skaitļošanas iekārtām un to aprīkojumiem – 3 gadi;

-         pārējiem pamatlīdzekļiem – 5 gadi.

Izvēlētā uzskaites forma ir maināma 1 reizi 10 gados, bet ne biežāk, tas nozīmē, ka 5 gadus varat reģistrēt pamatlīdzekļu nolietojumu pēc lineārās metodes, bet nākamos 5 gadus variet izmantot degresīvo metodi. Viss atkarīgs no uzņēmuma specifikas un tā, kā ērtāk sekot līdzi dokumentācijai jums vai jūsu grāmatvedim.

Savukārt, pamatlīdzekļi, kas iegādāti līdz 2017. gada 31.decembrim, jāreģistrē citādāk. Ieva skaidro, ka uzņēmums ir tiesīgs izvēlēties vai turpinās lietot iepriekš piemēroto likumu “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13.pantā noteikto kārtību, vai izvēlas, ka minētā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkts un 3.¹punkts netiek ņemts vērā, tas nozīmē, ka likmei nepiemēro noteikto divkāršo apmēru un koeficientu. Kad izvēle veikta, metodi, kas nosaka nolietojumu, vairs nebūs iespējams mainīt.

IK “IGFA” grāmatvedība aicina ikvienu uzņēmēju iepazīties ar kārtību un sekot tai līdzi ikdienā, lai nerastos lieki sarežģījumi. Savukārt, neskaidrību gadījumā Ieva Grīsleja labprāt palīdzēs sakārtot tava uzņēmuma grāmatvedību.