Privātskola – individuāla pieeja skolēna personības attīstībai

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Visi vecāki grib saviem bērniem nodrošināt pēc iespējas attīstošāku vidi, kas mudinātu tiekties pretī jaunām zināšanām. Privātskola ir lielisks piemērs kā palīdzēt skolas gadus pārvērst par aizraujošu pieredzi, kas dod stabilu pamatu turpmākajai dzīvei.

Kādas ir privātskolas priekšrocības?

Privātskola pēc savas būtības ir mazs mehānisms, kas palīdz realizēt katra skolēna potenciālu un pieiet mācību procesam individuāli.

Mazu klašu priekšrocība ir tāda, ka skolotājiem nav tik ļoti jākoncentrējas uz audzēkņu disciplinēšanu un var laiku veltīt tieši tam, lai izprastu kādā tempā katrs mācās un kā var plānot jaunās vielas apgūšanu.

Klases, kurās ir 30 - 40 skolēnu ir ļoti viegli kļūt nepamanāmam un vienkārši izslīdēt cauri mācību gadam, ja neizceļas ar īpašu talantu vai ļoti izaicinošu uzvedību. Turpretim privātskolās bērnu skaits klasē nepārsniedz 15. Tik mazā kolektīvā skolēns nav tikai uzvārds un kārtas skaitlis klases žurnālā – viņš ir pamanāms un vērā ņemams lielums.

Privātskola nav vieta, kur mēģināt iekļauties barā un atbilst kādiem abstraktiem vienaudžu standartiem par stilīgumu.

Privātskolā mācību process ir dabīga ikdiena. Uzstādījums ir tāds, ka primāri skolā ir jāmācās. 40 minūšu mācību stunda ir viena stila mācību process, pēc kura seko patstāvīgie darbi, proti, mājasdarbi. Jau no mazām klasēm pagarinātajā dienas grupā skolotājs palīdz un iemāca organizēt savu darbu.

Pirmkārt, pēc mācībām ir nepieciešama vismaz pusstunda vai stunda atslodzes svaigā gaisā, kad jāizvēdina galva. Tad pedagogs palīdz skolēnam saprast - vai produktīvāk šķiet sākt ar vieglākajiem vai grūtākajiem uzdevumiem. Mājasdarbiem nav jāsagādā lielas problēmas un jābūt par iemeslu strīdiem ar vecākiem.