Privātskola – individuāla pieeja skolēna personības attīstībai

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Visi vecāki grib saviem bērniem nodrošināt pēc iespējas attīstošāku vidi, kas mudinātu tiekties pretī jaunām zināšanām. Privātskola ir lielisks piemērs kā palīdzēt skolas gadus pārvērst par aizraujošu pieredzi, kas dod stabilu pamatu turpmākajai dzīvei.

Kādas ir privātskolas priekšrocības?

Privātskola pēc savas būtības ir mazs mehānisms, kas palīdz realizēt katra skolēna potenciālu un pieiet mācību procesam individuāli.

Mazu klašu priekšrocība ir tāda, ka skolotājiem nav tik ļoti jākoncentrējas uz audzēkņu disciplinēšanu un var laiku veltīt tieši tam, lai izprastu kādā tempā katrs mācās un kā var plānot jaunās vielas apgūšanu.

Klases, kurās ir 30 - 40 skolēnu ir ļoti viegli kļūt nepamanāmam un vienkārši izslīdēt cauri mācību gadam, ja neizceļas ar īpašu talantu vai ļoti izaicinošu uzvedību. Turpretim privātskolās bērnu skaits klasē nepārsniedz 15. Tik mazā kolektīvā skolēns nav tikai uzvārds un kārtas skaitlis klases žurnālā – viņš ir pamanāms un vērā ņemams lielums.

Privātskola nav vieta, kur mēģināt iekļauties barā un atbilst kādiem abstraktiem vienaudžu standartiem par stilīgumu.

Privātskolā mācību process ir dabīga ikdiena. Uzstādījums ir tāds, ka primāri skolā ir jāmācās. 40 minūšu mācību stunda ir viena stila mācību process, pēc kura seko patstāvīgie darbi, proti, mājasdarbi. Jau no mazām klasēm pagarinātajā dienas grupā skolotājs palīdz un iemāca organizēt savu darbu.

Pirmkārt, pēc mācībām ir nepieciešama vismaz pusstunda vai stunda atslodzes svaigā gaisā, kad jāizvēdina galva. Tad pedagogs palīdz skolēnam saprast - vai produktīvāk šķiet sākt ar vieglākajiem vai grūtākajiem uzdevumiem. Mājasdarbiem nav jāsagādā lielas problēmas un jābūt par iemeslu strīdiem ar vecākiem.

Kāpēc izvēlēties privātskolu Klasika?

  •  Bērniem jau no 1. klases ir 5 angļu valodas stundas nedēļā, tiek mācīta datorika, ir obligātas divas moderno deju nodarbības nedēļā, papildus sporta stundām, un jau no bērnudārza tiek apgūts šahs.
  • Šobrīd “Klasika” piedalās arī daudzos starptautiskos un Eiropas projektos, kas palīdz gan veidot sadarbību ar ārzemju skolām, gan iesaistīt projekta izveidē lielāku komandu ar dažādu vecumu bērniem.
  • Skolas virziens ir vispārizglītojošs un vienlīdz svarīgi ir arī tādi priekšmeti kā mājturība un vizuālā māksla, kas paver bērniem plašākas iespējas nākotnē.
  •  Vēl viena lieta ar ko konkrētā privātskola izceļas starp citām Latvijas skolām ir īpaši organizēta individuālā zināšanu pārbaude – Intelektuālais maratons.
  • Tā ir viena diena, kad skolēni no 1.- 12. klasei saņem ceļojumu lapu ar konkrētu vietu un laiku, kur viņi dodas pārbaudīt savas radošās un intelektuālās prasmes. Šī nav pārbaude, kurai var sagatavoties un ne vienmēr labākie izrādās tie, kam ir augstākas atzīmes. Uzdevumi ir dažādi, piemēram, izveidot kaligrammu – vizuālo dzejoli, noformulēt jautājumus uz jau tekstā atrodamām gatavām atbildēm vai izprast Geogebru.