Vai automašīnu eļļu piedevas ir noderīgas?

Katrs auto īpašnieks vēlas, lai automašīnas motors dūktu kā bitīte un kalpotu kā zirgs. Motoreļļas izvēle ir ļoti svarīga auto motora kalpošanai. Tomēr bez motoreļļas, ir nopērkamas arī dažādas eļļu piedevas. Vai tās patiešām ir nepieciešamas? Savu viedokli skaidro OILTEH pārstāvis.

Papildus piedevas izjauc eļļā esošo piedevu balansu

Labā eļļā visas piedevas jau ir iekļautas rūpīgi, daudzu, ilgstošu un smagu gaitas izmēģinājumu testētā precīzā balansā. Pievienojot kādu piedevu vairāk, nekā profesionāli  naftas ķīmijas un autobūves inženieri rūpīgi ir izanalizējuši, eļļas veiktspējas īpašības un piedevu balanss tiek sagrauts. Tas notiek, jo papildus pretnodiluma piedevas samazina mazgājošo piedevu veiktspēju. Pievienojot vienu piedevu, tiek pasliktināta citu piedevu veiktspēja. Tātad, uzlabojot vienu eļļas īpašību, tiek pasliktinātas citas īpašības.

Tāpat arī paaugstināts Cinka ditiofosfāta jeb ZDDP pretnodiluma piedevas daudzums saīsina izplūdes gāzu kvēpu filtra un katalizatora, un EGR sistēmas kalpošanas laiku, no piedevas degkamerās sāk veidoties atlikuma pelni un uzdegumi, samazinās aizdedzes sveču kalpošanas laiks un sāk veidoties nogulsnes.

Pretnodiluma piedevas, kas satur Hloru, ir korozīvas un videi un veselībai kaitīgas, tāpēc eļļu ražotāji no Hlora, kā pretnodiluma piedevas izmantošanas, atteicās jau vairāk nekā pirms 40 gadiem.

Nav apstiprinātu pierādījumu par eļļu piedevu ilgtermiņa iedarbību

Eļļu piedevu ilgtermiņa iedarbībai nav veikti ASTM, API un OEM testi (Mercedes-Benz, BMW,  VW, Audi, Škoda utt.), kas apstiprinātu eļļu piedevu ilgtermiņa efektu. Uzticama ražotāja motoreļļai ir veikti un izturēti daudzi internacionāli atzīti un objektīvi ASTM, API un OEM oficiālo atestāciju gaitas testi, kuri ir ļoti smagi un tūkstošiem stundām ilgi. Vai Jūs vēlētos savai kvalitatīvai un pārbaudītai motoreļļai pievienot piedevu, kuras iedarbība nav apstiprināta ar neapstrīdamajiem ASTM, API un OEM oficiālo atestāciju gaitas testiem?

Ja tomēr kāds ir izstrādājis un atklājis revolucionāru eļļas piedevu, kurai nav negatīvās īpašības, tad kāpēc šo revolucionāro piedevu neizmanto lielās kompānijas, lai apsteigtu savus konkurentus un izvirzītos vadībā ar nepārspējamu produktu? ASV ir bijušas vairākas tiesas prāvas pret eļļu piedevu ražotājiem par maldinošu mārketingu, piem., “Dura Lube”, “Motor Up”, kurās ir atzīts, ka eļļu piedevu ražotāju apgalvojumi par piedevu veiktspēju ir nepamatoti, vainīgajiem tika piespriesti bargi naudas sodi, pēc kuru apmaksāšanas kompānijas ir bankrotējušas.

Bāzes eļļā var izšķīdināt konkrētu daudzumu piedevu, papildus piedevas var neizšķīst un veidot nogulsnes.

Automašīnu ražotāji nepieļauj papildu eļļas piedevu izmantošanu automašīnā.

Gadījumi, kad eļļas piedevas ir noderīgas:

Eļļas piedevas ir noderīgas, ja to lietotājam ir dziļa izpratne kā tās pielietot un kādēļ tas jādara, piemēram, sacīkšu automašīnai, lai samazinātu jaudas zudumus dzinējā, lieto ļoti zemas viskozitātes (šķidru) motoreļļu, piemēram, 0W-12, lai samazinātu eļļošanas sistēmas hidrodinamisko pretestību. Tādos gadījumos, lai saglabātu eļļas pretnodiluma aizsardzību augstās temperatūrās, jāpievieno Cinka ditiofosfāta jeb ZDDP pretnodiluma piedevu paaugstinātā daudzumā, un jāsaprot, ka šajos gadījumos eļļu nepieciešams mainīt uzreiz pēc sacīkstēm, un tas ir biežāk pat nekā ik 1000 km, jo dēļ papildus pievienotās pretnodiluma piedevas, tiek pazeminātas eļļas mazgājošās un pretoksidācijas īpašības, un eļļa nekalpos 10 000 km.

OILTEH iesaka: Motoriem ar pazīmēm par nodilumu iesakām izmantot augstākas  viskozitātes (biezāku) eļļu, nevis apšaubāma mārketinga izslavētas eļļas piedevas, kuras var izraisīt nogulšņu veidošanos un vēl ātrāku dzinēja sadilšanu.