20 emocionāli nobriedušas personības pazīmes

unsplash.com

Par emocionālu nobriedušu cilvēku var uzskatīt tādu, kas apguvis šādas atziņas un prasmes: 

 1.  Citu cilvēku riebīgā uzvedība rodas no viņu bailēm un trauksmes, nevis viņu ļaunuma vai stulbuma
 2.  Otrs nevar automātiski uztvert to, kas ir tavā prātā – ir jāiemācās skaidrot, skaidrot un skaidrot.
 3.  Prasme kļūdīties un pieņemt to, ka nespējam kaut ko apgūt tik viegli un ātri, ir svarīga kompetence
 4.  Pašpārliecinātība un apjausma, ka mēs visi esam ar savām vājībām
 5.  Tu esi piedevis saviem vecākiem to, par ko esi turējis aizvainojumu vai dusmas uz viņiem
 6.  Lēmumi jāpieņem tikai tad, kad nekādi sīkumi nav nokaitinājuši vai nav citu apstākļu, kas apgrūtinātu objektivitāti
 7.  Pieaudzis cilvēks neapvainojas, bet izrunā to, kas viņu sāpinājis, uzreiz!
 8.  Dzīvē nav vērts tiekties pēc perfektuma. Daudz ko var un vajag izdarīt vienkārši labi iespēju robežās, nevis ideāli
 9.  Lietas vispār ne vienmēr notiek tā, kā būtu ideāli, bet tas tevi nesatrauc
 10.  Tu pieņem vājības citos un proti atrast arī labo viņos
 11.  Iemīlēšanās vairs nenotiek tik ātri un viegli
 12.  Atskārsme un apzināšanās, ka ar tevi nemaz nav tik viegli sadzīvot un tev ne vienmēr ir taisnība
 13.  Tu piedod sev savas kļūdas un neveiksmes un esi sev vienkārši draugs un atbalsts grūtos brīžos
 14.  Apzināšanās un prasme nošķirt, kad uz impulsiem reaģē bērns tevī – un kad pieaugušais
 15.  Mazu sasniegumu svinēšana, nevis gaidīšana uz lielām uzvarām
 16.  Necenšanās visiem patikt, bet vēlme, lai pieņem tevi tādu, kāds esi
 17.  Kritikas uzklausīšana bez aizvainojuma vai dusmām
 18.  Spēja "uzlikt pauzi" un paskatīties uz sevi un situāciju no malas, lai saprastu, kas tieši šobrīd nomoka 
 19.  Pagātnes traumu un to ietekmes atpazīšana savās reakcijās 
 20.  Draudzība ir nevis lielīšanās ar labajām ziņām, bet dalīšanās ar vājajiem brīžiem