4 lietas, kas obligāti jāpārrunā ar logu ražotāju, pasūtot logu izgatavošanu un montāžu

Photo by Pierre Châtel-Innocenti on Unsplash

Jaunu logu, durvju iegāde un montāža savā ziņā ir veiksmīgas komunikācijas pārbaude – lai nonāktu pie iecerētā rezultāta, jāpiestrādā abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājam, gan izpildītājam. Tādēļ sadarbībā ar “Labo logu aģentūras” logu uzstādīšanas ekspertiem esam apkopojuši svarīgākās lietas, kas jāpatur prātā, lai sadarbība un komunikācija starp klientu un izpildītāju būtu īpaši veiksmīga!

 

Informācija par paredzamajiem darbiem

Lai gan sākt remontdarbus ar logu un durvju pasūtīšanu ir tikai pareizi, jo to izgatavošana prasa laiku, tomēr vērienīgu remontdarbu gadījumā ir jāņem vērā ļoti daudzas lietas. Procesā var mainīties vajadzīgie konstrukciju izmēri, tādēļ nevajadzētu aizmirst:

  • Informēt logu uzstādīšanas uzņēmumu par veicamajiem darbiem kopumā, piemēram, grīdas segumu maiņu, starpsienu nojaukšanu, sienu siltināšanu u.tml. Tie visi var ietekmēt uzstādāmo logu vai durvju izgatavošanas parametrus un montāžas darbus.
  • Deleģēt vienu atbildīgo personu, kas pasūtījuma izpildes procesā sazināsies ar pasūtījuma izpildītāju. Ja darījumu saskaņo viena persona, taču pēc tam darbus akceptē cita, var rasties nevajadzīgi pārpratumi.
  • Sniegt visu nepieciešamo tehnisko informāciju darbu kvalitatīvai veikšanai: rasējumus, specifikācijas, projektus. Jebkuras izmaiņas ēkas fasādes izskatā ir jāsaskaņo būvvaldē.

 

Līdzdalība procesā

Kā jau minēts, ir ļoti labi, ja tiek izvirzīta kāda persona no pasūtītāja puses saziņai ar izpildītāju. Vēl labāk – ja šī persona arī pieņem tehniskus lēmumus, kādi var rasties logu vai durvju izgatavošanas un montāžas procesa laikā.

  • Lai gan mērījumus labāk uzticēt logu meistaram, tomēr pareizāk būs, ja klātienē šajā procesā piedalīsies arī kāds no pasūtītāja puses, kas šos logus vai durvis lietos, tādēļ zinās norādīt vēlamās īpašības: krāsu, vērtņu skaitu un virzienu u.tml.
  • Svarīgi ir atrast laiku klātienes saziņai: dokumentu pārlasīšanai, neskaidrību un jautājumu izrunāšanai utt. Ideālā gadījumā viss neskaidrais tiek izrunāts pirms tāmes apstiprināšanas. Taču neskaidrības var rasties arī pēc tam. Tieši tādēļ svarīgi, lai pasūtītāja pilnvarota persona ir klāt arī dienā, kad tiek uzsākta darbu veikšana. Visus jautājumus uzdot uzreiz, nevis pēc tam, kad logi vai durvis jau uzstādītas.
  • Krāsu izjūta visiem ir atšķirīga, un viens un tas pats tonis var atšķirties uz dažādām virsmām un materiāliem, kā arī dažādos apgaismojumos. Ja krāsas tonis ir ļoti būtisks, tad arī to labāk izrunāt, pirms darbu uzsākšanas. Pārliecinieties, kāds dabā izskatās katalogā izvēlētais loga rāmja vai durvju krāsas tonis, kā šī krāsa izskatās uz dažādiem materiāliem, jo viens un tas pats tonis var atšķirties loga rāmim, furnitūrai un palodzei.
  • Līdzīgi ir ar izmēriem: tie ir rūpīgi jāpārbauda pirms ražošanas, jo pēc ražošanas uzsākšanas neko vairs nevarēs mainīt. Dažreiz arī pāris milimetri rada lielus sarežģījumus.

 

Darbam nepieciešamo apstākļu nodrošināšana

Lai logu un durvju meistari varētu plānot un veikt savus darbus veiksmīgi, logu ražošanas un uzstādīšanas uzņēmums patiešām novērtēs patiesu informāciju par to, kāda objektā ir pieejamība darbam nepieciešamajam: elektrībai, ūdenim, kravas liftam, pacēlājam vai sastatnēm, vai ir pieejama bezmaksas autostāvvieta u.tml.  Ļoti ieteicams brīdināt par darbu veikšanu savus kaimiņus!

 

Īpašie norādījumi

Ja ir ļoti būtiski saglabāt un pēc jauno logu uzstādīšanas turpināt izmantot kādus pie vecajiem logiem piesaistītus interjera vai eksterjera elementus, tas jāsaka meistariem. Jārēķinās, ka demontāžas laikā tie var tikt sabojāti. Tas viss ir jāizrunā ar pasūtījuma izpildītāju, lai saprastu abu pušu argumentus un viedokli par to, kas jāsaglabā un cik ilgu laiku vai citus resursus tas varētu prasīt.

Tāpat ir ar darbu posmu plānošanu. Ja šķiet, ka kaut ko klients var paveikt pats, tas jāizrunā ar logu meistariem, jo no klienta darbības atkarīgs izpildītāju darbs.

 

Labo logu aģentūra” iesaka klientiem nekautrēties un runāt! Būdami ļoti atsaucīgi jebkurām klientu vēlmēm un vajadzībām, “Labo logu aģentūras” logu un durvju speciālisti ir vienmēr gatavi tās uzklausīt, lai sadarbība būtu īpaši veiksmīga!