Ārkārtas situācija valstī un ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

Foto :Pixabay.com

Tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir viena no pamattiesībām. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma noteikumi ir ietverti Darba likuma 149. un 150.pantā. Likums paredz, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem, skaidro Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists.

Ārkārtas situācijas izsludināšana pati par sevi neatceļ iepriekš minēto Darba likuma normu spēku. Tomēr, ņemot vērā izveidojušos situāciju, darba devēji gadījumā, ja darbiniekiem ir iekrājušies iepriekšējos darba periodos neizmantoti atvaļinājumi, var viņus aicināt labprātīgi izmantot šos iekrātos atvaļinājumus.

Kā jau iepriekš rakstījām, zini savas tiesības un par darbinieku un darba devēju attiecībām ārkārtējās situācijas laikā vari lasīt šei.