Cilmes šūnu preparāts kā jauna tipa terapija

Foto: iVF Riga

Cilmes šūnu terapija tiek pielietota visdažādāko slimību ārstēšanai. Jau iepriekš konsultējāmies ar iVF Riga Cilmes šūnu centru par hematopoētisko cilmes šūnu izmantojumu. Šajā rakstā savukārt tiks izskaidrots, kā mezenhimālās cilmes šūnas var izmantot jauna tipa cilmes šūnu terapijā.

Kas ir mezenhimālās cilmes šūnas?

Mezenhimālās cilmes šūnas (MSC; angl. mesenchymal stem or stromal cells) - tās ir pieaugušo šūnas, kuras nodrošina dažādu audu atjaunošanos un audu bojājumu (ievainojumu) labošanu visas dzīves garumā.

Mezenhimālās cilmes šūnas tiek sauktas arī par mezenhimālajām stromālajām šūnām, mezenhimālajām priekšteču šūnām, multipotentajām sromālajām šūnām. Šīs cilmes šūnas pārstāv daudzveidīgu šūnu populāciju, ko ir iespējams izdalīt no gandrīz no visiem audu tipiem cilvēka organismā. Īpaši pievilcīgu iespēju sniedz trīs konkrēti audu tipi, proti, taukaudi, āda un nabassaite, jo tie ir uzskatāmi par bioloģiskajiem ‘atkritumiem’ kosmetoloģisko, plastisko un citu ķirurģisko operāciju laikā, kā arī bērna piedzimšanas brīdī.

Ar ko šīs šūnas ir īpašas?

Izdalīto un pavairoto mezenhimālo cilmes šūnu īpašības – spēja diferencēties par cita tipa šūnām un augsta dalīšanās spēja – stipri atkarīgas no cilvēka (donora) vecuma un individuālajām īpatnībām. Taukaudi pārstāv vienu no plašākiem un pieejamākiem MSC avotiem. Vairumā gadījumu taukaudus ir iespējams paņemt jebkura vecuma cilvēkam bez kāda kaitējuma veselībai, turklāt pielietojot minimālo vietējo anestēziju.

MSC ir unikālas ar to, ka tās ir iespējams pielietot jebkuram cilvēkam, neuztraucoties par imunoloģisku audu nesaderību. Tātad gan Jums, gan jebkuram radiniekam un pat svešam cilvēkam.

Kā notiek mezenhimālo cilmes šūnu iegūšana?

Lai iegūtu terapijai nepieciešamo MSC daudzumu, šūnas ir nepieciešams pavairot. Kā to dara?

  1. audu fragmenta paņemšanas laikā jānodrošina sterili darba apstākļi, lai jau sākotnēji audi netiktu kontaminēti (piesārņoti) ar citu bioloģisko materiālu, piem., ādas virsmas mikrofloru.
  2. lai nodrošinātu kvalitatīvu mezenhimālo cilmes šūnu ieguvi no taukaudiem, iegūtais audu fragments jāievieto fizioloģiskajā šķīdumā, kas satur antibiotikas (vides sterilitātes nodrošināšanai), un noteiktā laikā jānogādā GMP (angl.- good manufacturing practice) laboratorijā, kur sterilajos apstākļos audi tiks apstrādāti. iVF Riga Cilmes šūnu centra laboratorija ir ieguvusi farmaceitiskās darbības licenci Nr. R00053, kas apliecina to, ka darbs ar šūnām notiek pēc visiem GMP standartiem, kā rezultātā tiek iegūts kvalitatīvs produkts.

Augstāk minētās manipulācijas satur vairākus soļus, kur ir iespējama paņemtā materiāla kontaminācija, līdz ar to, pirms audu apstrādes sākuma, no audiem tiek paņemti noskalojumi bakteriālās kontaminācijas kontrolei. Tālāk audus sakapā ar sterilu skalpeli un apstrādā ar speciāliem enzīmiem atsevišķu šūnu maisījuma iegūšanai. Tad šūnas tiek skalotas, lai atbrīvotos no asins šūnu piejaukuma, un iesētas sterilajos traukos (matracīšos). Šūnu kultūru novēro gaismas mikroskopā, lai izvērtētu, vai no pagatavotā audu šūnu maisījuma pie trauku pamatnes ir piestiprinājušās fibroblastiem līdzīgas, vārpstveida šūnas, proti – šīs pašas mezenhimālās cilmes šūnas. Šūnu kultūru vairākkārt pārsēj un skalo, lai atbrīvotos no nevēlamo šūnu piejaukuma, mirušām šūnām, šūnu gabaliem utt.

Visas minētās manipulācijas tiek veiktas tikai un vienīgi GMP laboratorijā. Darbu GMP laboratorijā veic iVF Riga Cilmes šūnu centra laboratorijas speciālisti un biotehnologi, kas ir atbilstoši apmācīti un kvalificēti norādīto darbību veikšanai. Katram GMP laboratorijas speciālistam nepieciešams iziet aseptiska (sterila) darba testu trijos atkārtojumos. Tikai pēc šīs atkārtotajām pārbaudēm darbinieks tiek pielaists darbam GMP telpās.

Kā nosaka MSC kvalitāti?

Drošai klīniskai mezenhimālo cilmes šūnu pielietošanai ir svarīgi pēc iespējas pilnīgāk raksturot iegūto MSC šūnu kultūru kvalitāti, lai to varētu pielietot cilvēku terapijai un tas neradītu nekādas veselības komplikācijas un nevēlamas sekas. Tādējādi, jāveic sekojošas kvalitātes kontroles:

  1. lai izslēgtu bakteriālā u.c. bioloģiska piesārņojuma rašanos, audi pēc paņemšanas tiek ievietoti šķīdumā ar antibiotikām;
  2. kaut arī šūnu iegūšana no taukaudiem un to pavairošana notiek GMP apstākļos pie maksimālās sterilitātes, šūnu kultūrām raksturīga mikoplazmas infekcija, kas tiek kontrolēta, veicot polimerāzes ķēdes reakcijas testu uz vairāku mikoplazmas sugu noteikšanu pirms gala preparāta kriosaglabāšanas;
  3. iVF Riga Cilmes šūnu centra laboratorija veic arī MSC šūnu raksturošanu atbilstoši vispārpieņemtajiem kritērijiem, ko rekomendē Starptautiskās šūnu terapijas biedrība Mezenhimālo un audu cilmes šūnu komiteja no 2006. gada, lai pierādītu, ka iegūtā šūnu kultūra ir tiešām MSC kultūra;
  4. papildus šūnu kultūrai tiek veikta kariotipēšana (hromosomu komplekta analīze), jo šūnām daloties, pieaug hromosomālo izmaiņu risks. Tāpēc jāveic ģenētiskās stabilitātes apstiprināšana mezenhimālo cilmes šūnu pavairošanas beigās.
  5. Visbeidzot mezenhimālo cilmes šūnu kultūrai tiek veikts sterilitātes tests, kā to paredz zāļu ražošanas prakse, lai pierādītu, ka iegūtais produkts ir sterils, t.i., brīvs no bakterioloģiskā piesārņojuma un drošs tālākai izmantošanai.

Cilmes šūnu centrs iVF Riga piedāvā:

• Individuālo bezmaksas konsultāciju par cilmes šūnu saglabāšanu

• Ekskursijas Cilmes šūnu centra laboratorijā

Vairāk informācijas: https://ivfrigastemcells.lv