Drošība darba vietā – vai tikai darba devēja atbildība?

Strādnieks ar ķiveri (Image by LEEROY Agency from Pixabay)

Pēc Valsts darba inspekcijas datiem, 2020.gads, salīdzinot ar 2019.gadu, darba traumu ziņā bijis veiksmīgāks: Ja 2019.gadā (no 1.janvāra līdz 30.novembrim) darba vietā gūtas 233 traumas, tad 2020.gadā tās ir 156. Automašīnas šoferis, mežstrādnieks, cehā vai noliktavā strādājošais, elektromontieris, apkopēja, ārsts, būvstrādnieks, kurinātājs, pavārs, apsargs, palīgstrādnieks, utt. – traumu darba vietā var iegūt jebkurš aroda pārstāvis un darba devējam ir pienākums nodrošināt saviem darbiniekiem atbilstošu darba aprīkojumu, drošu darba vidi, atbilstošu mikroklimatu, kā arī darba drošības apmācības un zināšanas darba drošai veikšanai, bet vai atbildība gulstas tikai uz darba devēja pleciem?

Darbiniekam ir jāstrādā pēc darba devēja noteiktajām vadlīnijām

Pašiem nodarbinātajiem ir jārūpējas par savu drošību un veselību. Tas nozīmē – jāstrādā tā, kā ir apmācījis darba devējs un jāievēro darba drošības vadlīnijas. Paraksts darba drošības žurnālā apliecina, ka darbinieks ar tām ir iepazinies un pielietos ikdienā. Katrā nozarē tās ir citādākas, bet sastādītas pēc valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem, likumiem un uzņēmuma specifikas, bet visas kā viena radītas, lai nodrošinātu darba ņēmējam nepieciešamo drošību un mazinātu risku satraumēties. Pieturies pie darba devēja vadlīnijām un darba vide būs drošāka.

Darba vietā jāievēro drošības zīmes

Lai darbs noritētu sekmīgi un likumam atbilstoši, ikvienam darba devējam ir atbilstoši jāaprīko darba vieta. Tas iekļauj uguns drošības zīmes, vispārzināmos apzīmējumus un nozarei piemērotam drošības zīmes, kas jāatpazīst ikvienam darbiniekam. To ievērošana būtiski mazina iespēju darba vietā gūt traumas. Seko līdzi norādēm, drošības zīmes nav uzliktas, lai traucētu veikt tiešos pienākumus, bet gan, lai tevi pasargātu.

Darbiniekam jālieto piešķirtais aprīkojums un aizsardzības līdzekļi

Vēl kāds darba devēja pienākums ir nodrošināt darba ņēmēju ar darba nepieciešamo aprīkojumu jeb inventāru un darba aizsardzības līdzekļiem, savukārt darba ņēmēja pienākums ir tos lietot. Pieredze rāda, ka nodarbinātie paši bieži vien atslēdz uzstādītās aizsargierīces, tās noņem vai izvēlas nelietot nemaz, darba devējam par to nemaz nezinot, vai veic citas neapdomīgas un neloģiskas darbības, kā rezultātā rodas darba traumas. Darba apģērbs un apavi, galvas, acu un sejas aizsarglīdzekļi, ķiveres un aizsargbrilles, darba cimdi, pret kritienu aizsardzību, pirmās palīdzības preces, naži, ādas un roku tīrīšanas līdzekļus, sejas maskas un citas lietas darba ņēmējam obligāti ir jālieto, ja darba devējs tās izsniedzis. Par piešķirto aizsarglīdzekļu kvalitāti gan atbild darba devējs. Noteikti paud savas bažas darba devējam, ja jūti, ka piešķirtais darba drošības aprīkojums neatbilst standartiem vai traucē veikt darba pienākumus, jo darba devējs, visticamāk, pats ikdienā tos tik daudz nelieto un nezina, cik ērts, izturīgs vai drošs tas ir. Lielisku darba apģērbu kvalitāti piedāvā GRIF.LV, kas ir vadošais Latvijas uzņēmums darba aizsardzības līdzekļu tirdzniecībā, piedāvājot vairāk nekā 30 pasaules pazīstamāko individuālās aizsardzības līdzekļu ražotāju produkciju. Ja nepieciešams jauns darba ekipējums, noteikti ieskaties piedāvājumā un aicini arī savu darba devēju gūt labāko piedāvājumu darba drošības nodrošināšanai.

Jautājumu gadījumā sazinies ar darba apģērbu veikalu "GRIF", kas piedāvā darba apģērbus un aizsardzības līdzekļus iegādāties arī internetā.