Fiziskas personas maksātnespēja – ko paredz likums un kā notiek process?

Naudas trūkums. Attēls: pixabay.com

Daudziem šis pavasaris bijis grūts un zaudēts darbs vai piespiedu dīkstāve radījusi ne mazums satraukuma par to, kā iztikt laikos, kad ir zuduši iepriekšējie ienākumi. Īpaši satraucoši tas ir gadījumā, ja līdz šim finansiāli stabilai mājsaimniecībai ir kādas parādsaistības, piemēram, hipotekārais kredīts, kuru nav iespējams nomaksāt, ja ģimenes apgādnieks ir nonācis finansiālās grūtībās no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ. Ko šādā gadījumā saka Maksātnespējas likums un kā uzsākt maksātnespējas procesu?  

Maksātnespējas likuma un procesa mērķis

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu, tā mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša godprātīga parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu.

Savukārt pats fiziskās personas maksātnespējas process, saskaņā ar likumu, ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, lai varētu apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami, lai kreditora prasības apmierinātu, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

Kādos gadījumos var sākt fiziskās maksātnespējas procesu?

Svarīgi ir atcerēties, ka maksātnespējas procesu fiziskā persona uzsāk labprātīgi un šis process paredzēts godprātīgām personām, kurām no pašu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams segt savas parādsaistības. Piemēram, ja mazinājušies ieņēmumi finanšu krīzes vai laulības šķiršanās rezultātā, radušās veselības problēmas, un citi apstākļi, kurus persona nespēj nekādi ietekmēt un tādēļ nespēj segt saistības pret kreditoriem.

Ja, izvērtējot konkrēto gadījumu, ir radies pamats atzīt, ka persona nespēs gada laikā veikt pilnā apmērā, piemēram, hipotekārā kredīta maksājumus, kuru kopējā summa pārsniedz 5 000 eiro, var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Kā notiek fiziskās personas maksātnespējas process?

Fiziskās personas maksātnespējas process iedalāms divās daļās:

  1. Bankrota procedūrā tiesas iecelts maksātnespējas procesa administrators pārdod parādnieka īpašumā esošo mantu, līdzekļus novirzot parāda dzēšanai un procesa izmaksām.
  2. Saistību dzēšanas procedūrā parādnieks katru mēnesi novirza kreditoram proporcionālu ienākumu daļu saskaņā ar saistību dzēšanas plānu.

Tātad jāsaprot, ka maksātnespējas process nenozīmē vienkārši atbrīvošanu no parādiem, un tas arī nav bezmaksas pakalpojums. Fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas ir depozīts administratora atlīdzībai divu minimālo mēnešalgu (860 eiro) apmērā, kā arī valsts nodeva tiesai 70 eiro. Bankrota procedūras laikā parādniekam tiek paredzētas tiesības paturēt vismaz divas trešdaļas ienākumu, lai sevi uzturētu – pārējo vienas trešdaļas ienākumu novirzīt parāda dzēšanai. Saistību dzēšanas laikā personas pienākums ir novirzīts saistību dzēšanas plāna izpildei vienas trešdaļas apmērā no savu ienākumu, bet ne mazāk ka vienas trešdaļas no minimālās darba algas valstī.

Pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas persona tiek atbrīvota no maksātnespējas procesa ietvaros nesegtajām saistībām.

Kā jurists var palīdzēt maksātnespējas procesā?

Lai varētu uzsākt fiziskas maksātnespējas procesu, ir jāveic virkne pasākumu un jāatbilst konkrētām prasībām – profesionāls jurists izskatīs Jūsu situāciju, palīdzēs izvēlēties piemērotāko risinājumu, sagatavos maksātnespējas pieteikumu atbilstoši prasībām un pārstāvēs Jūs gan tiesā, gan komunikācijā ar kreditoriem un maksātnespējas administratoriem. Zinot, ka parastam cilvēkam var trūkt nepieciešamo juridisko zināšanu, juridiskā biroja “Jurveda” speciālisti palīdzēs orientēties visā sarežģītajā likumdošanas un tiesību procesā.