Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana un izmaksas

pexels.com

Cilvēki nereti nonāk situācijā, kad esošais parādu slogs ir lielāks par personas ienākumiem, radot situāciju, kurā vienīgais risinājums ir maksātnespējas procesa uzsākšana. Taču personai ir jārēķinās, ka maksātnespējas process ne tikai atbrīvo no saistībām, bet uzliek arī pienākumus un ierobežojumus tā norises laikā.

Maksātnespējas likums nosaka, ka parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja 

  1. personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000,00 EUR vai 
  2. sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000,00 EUR.

Bieži saskaramies ar situāciju, kurā personas, kas vēlas uzsākt maksātnespējas procesu, nav informētas par reālajām izmaksām. Šajā gadījumā, lai tiesa uzsāktu maksātnespējas procesu, bez dokumentiem, kas apstiprina apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, ir nepieciešams pieteikumam pievienot arī dokumentus par iemaksāto depozīta summu divu minimālo mēnešalgu apmērā, kas 2020.gadā sastāda summu 860,00 EUR apmērā un valsts nodevu, kas noteikta Civilprocesa likumā 70,00 EUR apmērā. Tāpat arī jārēķinās ar izdevumiem, gadījumā, ja persona vēlas sastādīt pieteikumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu ar zinošu juristu palīdzību. Tātad reālās procesa izmaksas, kopā ar juridisko palīdzību ir rēķināmas virs 1000,00 EUR un šī summa ir nepieciešama brīdī, kad persona vēlas iesniegt pieteikumu tiesā.

Tāpat arī personām, kuras vēlas uzsākt maksātnespējas procesu, iesakām pārliecināties, ka nepastāv kādi procesa ierobežojošie apstākļi, kā rezultātā fiziskajai personai maksātnespējas process nav piemērojams vai uzsāktais process būtu pārtraucams. Bieži vien personas, kas uzsākušas maksātnespējas procesu, neapzinās savus pienākumus procesa laikā, kas nezināšanas dēļ noved pie situācijas, kad procesi tiek izbeigti, neatbrīvojot personu no atlikušajām saistībām. Piemēram, situācijās, kad parādnieka bankas kontā ir redzamas darbības, kas nav atļautas fiziskās personas maksātnespējas laikā.


Iesakām pirms procesa uzsākšanas vērsties pie jurista un saņemt pilnu informāciju par pašu procesu – par noteiktajiem ierobežojumiem un pienākumiem procesa laikā. Tādējādi nodrošinot, lai visa procesa laikā tiktu gan ievēroti vajadzīgie noteikumi, gan arī tiktu izpildīti procesa laikā veicamie pienākumi.