Fiziskas personas maksātnespējas process

Zema ienākumu līmeņa dēļ, uzbūvēt vai iegādāties jaunu dzīvesvietu vai iegādāties jaunu automašīnu par personīgajiem iekrājumiem ir praktiski neiespējami. Viens no izplatītākajiem problēmas risinājuma veidiem ir bankas pakalpojumu izmantošana, nokārtojot hipotekāro kredītu vai līzingu. Mūsdienās banku sektors piedāvā sabiedrībai daudzveidīgas kredītu programmas dzīvesvietu vai automašīnu iegādei. Viena no hipotekārā kredīta pozitīvajām pusēm ir iespēja ievākties un dzīvot jaunajā mājā uzreiz pēc hipotēkas noformēšanas, tomēr jāņem vērā, ka iegādātais jaunais nekustamais īpašums tiek izmantots kā ķīla šādā darījumā.

Ja kredīts noformēts, ir jāņem vērā, ka vienmēr pastāv risks, ka veikt ik mēneša kredīta maksājumus var kļūt neiespējami, darba zaudējuma dēļ vai citu neparedzētu apstākļu dēļ. Savukārt, ja klients nespēj veikt ik mēneša maksājumus, banka ir tiesīga piemērot soda sankcijas un tiesiskā kārtībā atņemt klientam ķīlas priekšmetu – jaunu dzīvesvietu. Nereti, bankas piemērotie nokavējuma procenti uzkrājas līdz nopietnam apmēram, savukārt nekustamā īpašuma tirgus vērtība, par kuru tas realizēts piedziņas rezultātā, nesedz visu parāda apmēru. Rezultātā, bankas klients ne tikai paliek bez dzīvesvietas, bet arī iekļūst nebeidzamajā parādu jūgā. 

Kā rīkoties šādā situācijā? Risinājums ir!

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu Latvijā, parādnieks – fiziska persona – ir tiesīgs iesniegt pieteikumu tiesā ar lūgumu uzsākt maksātnespējas procesu, ja viņš nav spējīgs nokārtot savas parādsaistības, kuru izpildes termiņš jau ir iestājies un kuru apmērs sastāda vismaz 5 000 eiro, vai parādsaistību izpildes termiņš iestāsies gada laikā un to apmērs sastāda vismaz 10 000 eiro.

Ja tiesa pieņems pozitīvu lēmumu un tiks pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process:

  • Maksātnespējas process sastāv no diviem pakārtoties posmiem: bankrota procedūra un saistību dzēšanas procedūra.
  • Bankrota procesa ietvaros tiks atrisināti jautājumi, kas attiecas uz parādniekam piederošo īpašumu.
  • Saistību dzēšanas procesa ietvaros, parādnieks sedz daļu savu parādsaistību atbilstoši savām finansiālajām iespējām.
  • Noslēdzot saistību dzēšanas procedūru, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti maksātnespējas procesa nosacījumi, visas parādnieka parādsaistības tiks dzēstas.

Kā iniciēt fiziskās personas maksātnespējas procesu?

Aizsargāt bankas klienta intereses vai jebkuras citas personas, kas patstāvīgi netiek galā ar savām parādsaistībām un kura objektīvu iemeslu dēļ ir kļuvusi faktiski maksātnespējīga, intereses var, ja ar šo problēmu vērsties pie profesionāļiem!

Fiziskās personas maksātnespējas procesa juridiskais nodrošinājums ir viens no prioritārajiem juridiskā biroja INLAT PLUS international pakalpojumiem.

Mūsu juridiskā biroja pārstāvji sniegs bezmaksas konsultāciju visos jautājumos, kas saistīti ar plānoto maksātnespējas procesu un kvalificētas konsultācijas sniegšanas ietvaros piedāvās noformēt līgumu par juridisku pakalpojumu sniegšanu klientam. Juridiski pakalpojumi sevī ietver dokumentu sagatavošanu iesniegšanai tiesā maksātnespējas procesa uzsākšanai un izbeigšanai, komunikācija ar klienta kreditoriem un maksātnespējas administratoru, klienta konsultēšana visa maksātnespējas procesa laikā jautājumos, kas saistīti ar maksātnespējas procesu, visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana maksātnespējas procesa ietvaros.

Mūsu juridiskā biroja pārstāvji ir vadoši speciālisti savā nozarē un tie ir palīdzējuši daudziem klientiem, kuri zaudējuši iespēju veikt ik mēneša kredīta maksājumus un nav bijuši spējīgi patstāvīgi tiks galā ar savām parādsaistībām.

Mēs palīdzēsim Jums tikt galā ar Jūsu parādsaistībām un uzsākt dzīvi no tīras lapas bez neviena paša parāda! Mēs rūpīgi izpētīsim Jūsu problēmu un radīsim atbilstošu risinājumu!

Kontaktinformācija

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju un citu interesējošo informāciju, Jūs varat vērsties pie mums zvanot vai ierodoties INLAT PLUS international birojā, kā arī rakstot uz e-pastu:

Mobilais tālrunis: (+371) 296 216 15

www.inlatplusinter.lv

E-pasts: info@inlatplusinter.lv

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38-612, Rīga, Latvija