Gāzes apkures katla droša un ekonomiska ekspluatācija

Mājokļa apsilde, izmantojot gāzes apkures katlu, mūsdienās ir ļoti izplatīta. Der atcerēties, ka pēc likumdošanas par gāzes apkures katla drošu un pareizu ekspluatāciju atbild lietotājs. Lai gāzes iekārta labi kalpotu, būtu droša veselībai un draudzīga maciņam, tā pareizi jālieto.

Jāsaprot, ka gāzes katla darbību ievērojami ietekmē gan pašas iekārtas stāvoklis, gan arī apstākļi ārpus iekārtas. Gāzes sadegšanai nepietiekams pievadītā gaisa daudzums un kvalitāte, nepietiekama dūmgāzu novadīšana, pievienotās apkures sistēmas nehermētiskums vai iekšēja netīrība var salīdzinoši īsā laikā sabojāt gāzes katlu. Ja papildus uzstādītā katla apsaiste (automātika, cirkulācijas sūkņi, filtri, trīsceļu vārsti ar piedziņām, izplešanās trauki) nebūs kārtībā, gāzes katls tāpat nespēs veikt savus uzdevumus.

Gāzes patēriņa samazināšana:

 • Pareiza visu gāzes katla parametru ieregulēšana, atbilstoši apkures sistēmas lielumam un veidam ir pietiekami būtiska, bet ļoti bieži tiek piemirsta.
 • Atbilstošas papildus automātikas uzstādīšana pašam katlam un pareiza tās lietošana gāzes patēriņu samazinās ievērojami vairāk kā, piemēram, radiatoru termostatisko ventiļu vai silto grīdu telpas temperatūras regulatoru lietošana.
 • Telpu vēdināšanu, ja tas nepieciešams, labāk veikt intensīvi, bet īslaicīgi, lai nepaspētu atdzesēt sienas, grīdas, griestus.
 • Apkopes savlaicīga neveikšana ir biežākais iemesls palielinātam gāzes patēriņam un regulāriem traucējumiem katla darbībā.

Gāzes katla apkope:

 • Katla apkope ir jāveic pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā ražotāja noteiktajos termiņos (parasti reizi gadā vai reizi divos gados).
 • Apkopes savlaicīga neveikšana ir biežākais iemesls palielinātam gāzes patēriņam un regulāriem traucējumiem katla darbībā.
 • Nepareizi ekspluatēts un/vai netīrs katls spēj pats sev sabojāt kādu detaļu un pārstāt darboties. Tas, saprotams, nebūs garantijas gadījums arī nesen iegādāta katla gadījumā.
 • Drošāk būs katla apkopi uzticēt sertificētam speciālistam, kuram ir apkopei un remontam nepieciešamie instrumenti, iekārtas un materiāli.
 • Jāņem vērā, ka īpaši rudens sezonā visiem labākajiem speciālistiem ir liela noslodze. Īstais brīdis apkopt katlu ir tieši tagad!
 • Regulāri kopta katla apkope, izmantojot labu tehnisko nodrošinājumu, parasti aizņem 1,5 līdz 2 stundas un atbildīgs speciālists to var veikt gan pavasarī, gan vasarā, gan ziemā. Ļoti stipri piesārņota katla savešana darba kārtībā ir ilgāks, sarežģītāks un dārgāks process.
 • Labs speciālists atstāj uz katla savu uzlīmi ar veiktās apkopes datumu, sertifikāta un tālruņa numuru.

Veselībai bīstamie riski:

 • Gāzes noplūde – sajūtot gāzes smaku, vēlams aizvērt gāzes noslēgierīces (ventiļus), atvērt logu un atstāt telpas. Kad telpas atstātas, zvanīt savam gāzes katla meistaram un/vai Gaso avārijas dienestam.
 • Tvana gāzes noplūde (iespējama konvencionālajiem gāzes katliem) rodas, ja ilgstoši nav veikta gāzes katla tehniskā apkope vai tas darbojas neatbilstošos apstākļos, piemēram, problēmas ar sadegšanai pievadītā gaisa daudzumu vai dūmgāzu novadīšanu. Skābekļa deficīts izraisa nepareizu degšanas procesu, katls sāks aizkvēpt, tvana gāze nokļūs telpā. Tvana gāze ir bez smakas un ļoti indīga. Tās konstatēšanai var uzstādīt tvana gāzes detektoru. Vēlams izvēdināt telpas.

Apkures katla vainas, ko viegli pamanīt pašam:

 • Apkures sistēmas spiediena ievērojamas svārstības ārpus normas robežām. Spiediens ir jāuztur normas robežās, tas ir tikpat svarīgi, kā, piemēram, eļļas līmenis automašīnas dzinējā vai asinsspiediens cilvēka organismam. Ja nepievērsīsi uzmanību spiediena izmaiņām, var tikt sabojāta vēl kāda detaļa, kas palielinās remonta izmaksas.
 • Trokšņi apkures un/vai siltā ūdens sagatavošanas režīmā. Sprādzienveida trokšņi aizdegšanās režīmā. Ticami, ka apkope veikta pārāk sen.
 • No katla pil vai tek ūdens. Problēma jānovērš speciālistam.
 • Apkures katls bieži ieslēdzas un izslēdzas. Ieslēgt izdodas, tikai restartējot katlu. Svarīgi būtu precīzi piefiksēt kļūdas raksturu un tad izsaukt speciālistu.