Grāmatvežu licencēšana no 2020. gada būs obligāta

Šī gada vasarā grāmatvedības nozari saviļņoja ziņa par to, ka no nākamā gada būs jāveic obligāta grāmatvežu – ārpakalpojumu sniedzēju – licencēšana. Tas gan nenozīmē, ka jau nākamgad notiks sankcijas pret grāmatvežiem bez licences, jo līdz 2022. gadam būs pārejas periods, kura laikā veikt visu grāmatvedībā nodarbināto sertificēšanu un licencēšanu.

Ko šī licencēšana nozīmēs grāmatvežiem? Jautājām grāmatvedības konsultāciju un apmācību centram “Biznesa komplekss”.

 

Ko nozīmē grāmatvežu licencēšana?

 Licence nozīmē atļauju veikt kādu darbību vai sniegt kādu pakalpojumu. To nereti jauc ar sertifikātu, taču tas nav viens un tas pats. Licences iegūšanai ir nepieciešama grāmatveža kvalifikācija, kuru var apliecināt ar sertifikātu, taču šobrīd tas nav obligāts. Grāmatveža kvalifikācija jau ir apstiprināta ar personas diplomiem, kas apliecina augstāko izglītību finanšu un/vai ekonomikas jomā, kā arī ar grāmatveža sertifikātu pēc tam, kad apgūta nepieciešamā apmācība grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai.

 

Kuri grāmatvedības uzņēmumi jālicencē?

Jaunie grozījumi paredz to, ka jālicencē ir grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji. Latvijā dažādas iestādes un uzņēmumus apkalpo 40% ārpakalpojumu grāmatveži, kas ir ļoti liela daļa grāmatvedības nozarē strādājošo. Licencēšana tiek veikta, lai sakārtotu šo nozari un pārliecinātos, ka ikvienam, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, patiešām ir nepieciešamā grāmatveža kvalifikācija.

 

Sertifikācija kā viens no licencēšanas kritērijiem

Latvijā grāmatvežu sertifikāciju veic vai nu Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA), vai Grāmatvežu sertifikācijas centrs. Šīs iestādes ir kompetentas veikt grāmatvežu profesionālās atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu atbilstoši grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarta prasībām.

 

Kur iegūt grāmatveža kvalifikāciju un to apliecinošu sertifikātu? 

Lai iegūtu grāmatveža sertifikātu, ir jānoliek divi eksāmeni Grāmatvežu sertifikācijas centrā. Pēc pieredzes, eksāmenus nokārto praktiski visi, kas ir izgājuši pirms tam apmācības. Apmācības, sadarbojoties ar sertifikācijas centru, nodrošina Biznesa komplekss, kur grāmatveži apgūst praktiskās grāmatvedības mācību kursu akreditētā mācību iestādē. Akreditēta grāmatvežu izglītības iestāde ne tikai sagatavo sertifikācijai, sadarbojoties ar Grāmatvežu sertifikācijas centru, bet sniedz iespēju saviem audzēkņiem saņemt arī atmaksu par mācību izdevumiem, tos deklarējot.

  

Kādas mācību programmas grāmatvežiem iespējams apgūt “Biznesa komplekss”?

 Mācību centrā “Biznesa komplekss” iespējams apgūt četras profesionālās pilnveides programmas dažādas sagatavotības līmeņiem:

  1. Sākotnējā līmeņa programma “Bilance un nodokļi” 160 akadēmisko stundu apjomā
  2. Vidējā līmeņa programma “Uzņēmumu grāmatvedība” 170 stundu apjomā tiem grāmatvežiem, kuri vēlās iemācīties patstāvīgi sastādīt gada pārskatu
  3. Augstākā līmeņa programma 200 stundu apjomā “Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem” – grāmatvežiem starptautiski atzītā grāmatveža kompetences sertifikāta iegūšanai
  4. Kā arī programma “Iekšējais un ārējais audits” grāmatvežiem ar sertifikātu, kuri vēlas iegūt arī kvalifikāciju grāmatvedis-auditors.

Tāpat “Biznesa komplekss” piedāvā dažādas ar grāmatvedības nozari saistītas neformālās izglītības programmas, sniedz konsultācijas grāmatvežiem. Grāmatveži var turpināt pilnveidoties arī Biznesa komplekss organizētajos Grāmatvežu klubu semināros. Šie klubi darbojas Rīgā, Ventspilī, Valmierā, Saldū un Jēkabpilī ir uzsākts kluba veidošanas process. Tas nozīmē, ka tiek nodrošināti vērtīgi semināri vismaz 4 reizes gadā!