Iemesli, kas motivēs šķirot atkritumus

Viens Latvijas iedzīvotājs gada laikā saražo ap 400 kilogramu atkritumu – preču iesaiņojums, iepirkumu maisiņi, ietinamais papīrs, savu laiku nokalpojušas sadzīves elektroiekārtas, novalkāti apģērbi un apavi, ēdiena pārpalikumi, medikamenti, kam beidzies derīguma termiņš, un daudzas citas lietas, kas kļūst par nederīgām un cenšamies no tām atbrīvoties.

Ražojot atkal un atkal jaunas preces, tiek patērēta gan enerģija, gan pirmatnējās izejvielas, bet dabā nonāk kaitīgie izmeši, kas tiešā veidā veicina klimata izmaiņas, kuru cēlonis ir cilvēka darbība un nerimstošā vēlme pēc aizvien lielākas labklājības.

Ja mums rūp vide jau šodien tas ir iemesls mainīt savus ikdienas paradumus jau tagad. Latvijas Zaļais punkts iesaka saprātīgāk tērēt, pārdomāti izvēlēties pirkumus, saudzīgi attiekties pret lietām, ko izmantojam sadzīvē un, protams, šķirojot atkritumus.

Šķirot atkritumus, samazinām to atkritumu daudzumu, kas nonāk mūžīgai apglabāšanai atkritumu poligonos. Lielākā daļa -70% mūsu radīto atkritumu ir pārstrādājami vēlreiz. Piemēram, stikla pudeles un burkas var pārstrādāt neierobežotu reižu skaitu un radīt tādas pat kvalitātes jaunu produktu, turklāt, pārstrādājot stikla taru, ir jāpatērē daudz mazāk resursu nekā tad, ja ražotu šos pašus iepakojumus no jauna.

Ja atkritumi tiek šķiroti, ietaupām pirmatnējos dabas resursus un ievērojami samazinām apkārtējās vides piesārņojumu. Pārstrādājot sašķiroto, no dabas ir jāņem daudz mazāk pirmatnējo izejvielu (koks, metāla rūdas, nafta), tāpat tiek patērēti mazāk resursi - ūdens un energoresursi.

Atšķirojot otrreiz pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt ikmēneša mājsaimniecības izdevumus par atkritumu izvešanu pat līdz 15%.

Lai atkritumi nonāktu otrreizējā pārstrādē un jaunu izejvielu ražošanā, nosacījums ir atkritumu šķirošana pa atsevišķiem veidiem – stikla pudeles un burkas, PET un plastmasas pudeles (piemēram, dzērienu pudeles, šampūnu, veļas mīkstinātāju plastmasas pudeles), papīrs un kartons. Otrreizējai pārstrādei vajadzētu nodot arī skārdenes no dzērieniem, tās var izmest plastmasas iepakojumam paredzētajā konteinerā. Vienīgais, kas jāievēro – visam, ko izmet šķiroto atkritumu konteinerā, ir jābūt tīram, sausam, bez pārtikas vai produktu atliekām.