Juridiskie pakalpojumi ārvalstu klientiem

Juridiskie pakalpojumi, foto no Pixabay

Uzturēšanās atļauja Latvijā

 Juridiskais birojs INLAT PLUS international nodrošina komplekso pieeju uzturēšanās atļauju sagatavošanai Latvijā. Saskaņā ar Latvijas spēkā esošo imigrācijas likumdošanu, ārvalstu pilsoņi ir tiesīgi saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā uz 5 gadiem. Visvairāk izplatītākie veidi uzturēšanās atļaujas saņemšanai ir valdes locekļa ievēlēšana amatā uzņēmumā Latvijā, nekustamā īpašuma iegāde vai investēšana uzņēmuma pamatkapitālā, kas ir reģistrēts Latvijā.

 Priekšrocības uzturēšanās atļauju saņemšanai Latvijā:

1.Tiesības uz dzīvošanu Latvijā neierobežotu dienu skaitu gada laikā.

2.Tiesības uz nodarbinātību vai komercdarbību Latvijā.

3.Brīvas pārvietošanas iespēja Šengenu valstu zonā un tiesības uz dzīvošanu kādā no valstīm uz laiku ne ilgāku par 90 dienām 180 dienu periodā.

4.Termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas gadījumā, tiesības saņemt termiņuzturēšanās atļauju ir arī ģimenes locekļiem.

5. Pēc 5-gadu uzturēšanās atļaujas termiņa notecējuma Latvijā, ārvalstnieks ir tiesīgs saņemt tiesības uz patstāvīgu uzturēšanās atļauju.

 Uzņēmumu reģistrācija Latvijā

Mūsdienās ir grūti iedomāties uzņēmuma darbību bez kvalificēta jurista nodrošinājuma. Tieši speciālists tiesību nozarē var nodrošināt kvalificētus juridiskos pakalpojumus ārvalstu klientiem.

Jūs būsiet pilnīgi informēti par normatīvo aktu prasībām uzņēmuma komercdarbības jautājumos.

 Mūsu birojs specializējas juridisko pakalpojumu sniegšanā ārvalstu klientiem no Krievijas, Ukrainas, Ķīnas, un citām Eiropas Savienības valstīm. Mēs rūpējamies par klienta personīgo laiku, ļaujot uzņēmuma vadītajiem koncentrēties uz uzņēmējdarbības veikšanu.

 Juridiskais birojs INLAT PLUS international piedāvā sekojošus pakalpojumus:

1.Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai Latvijā;

2.Dokumentu sagatavošana izmaiņu veikšanai uzņēmumā (pamatkapitāla samazināšana, palielināšana, juridiskās adrese maiņa, izmaiņas valdes un padomes locekļu sastāvā un citas);

3. Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reorganizācijai, likvidācijai;

4. Klienta interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldību iestādēs, tai skaitā, Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā.

 Nodokļu plānošana

Pēdējo gadu laikā ir iespējams novērot pieprasījuma pieaugumu attiecībā uz uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanu- nodokļu plānošu. Dotā metodika veiksmīgi tiek ieviesta uzņēmuma reģistrācijas  posmā, turpinot šo metodiku visā uzņēmuma darbības laikā.

Nodokļu plānošana paredz darbību, kas pilnībā atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Plānošana ietver optimālā saimnieciskās darbības modeļa izveidošanu, ar kura palīdzību var būtiski atvieglot nodokļu slogu.

 Nodokļu plānošanas metodes:

1.     Nodokļu atvieglojumu izmantošana;

2.     Normatīvo aktu iespēju izmantošana;

3.     Uzņēmuma optimālas darbības veida izvēle;

4.     Pareiza uzskaites politikas izveidošana;

5.     Nodokļu maksājumu termiņu koriģēšana;

6.     Normatīvo aktu grozījumu prognozēšana.