Kā nepārmaksāt par patērēto ūdeni?

Reālie dzīvokļa ūdens skaitītāja rādījumi par patērēto ūdeni uzrāda vienu, tomēr, saņemot rēķinu, lielākā daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji spiesti maksāt citu – daudz lielāku summu. Vai tas ir godīgi? Pilnīgi noteikti nav! Tieši maģiskā “korekcija” veido starpību un lielākā daļa ar to samierinās, jo neredz problēmai risinājumu. Vai tāds vispār pastāv?

Kāpēc rodas starpība starp mājas kopējā skaitītāja rādījumiem un katra dzīvokļa skaitītāju?

 • Mājas kopējais skaitītājs darbojas nepareizi – tas var būt samontēts nepareizi, neuzstādot pretvārstu vai ir piesērējis.
 • Ieviešot šos mēraparātus, tiem netika noteiktas precīzas tehniskās prasības. Pirms 20 gadiem neviens nedomāja par skaitītāju mehānisko un magnētisko aizsardzību, tāpēc arī dzīvokļos nav iespējams nodrošināt ticamu ūdens patēriņa uzskaiti.
 • Skaitītāji ir novecojuši – vecās paaudzes A un B skaitītājiem ir zems jutīguma slieksnis.
 • Pašu iedzīvotāju manipulācijas, iedarbojoties uz vecās paaudzes skaitītājiem ar magnētiem vai spīlēm, un haotiskums rādījumu nolasīšanā un iesniegšanā, liek maksāt par viņu patērēto ūdeni citiem.
 • Negodīgi meistari, kas par zināmu samaksu aktā norāda nepareizus datus, faktiski nozogot ūdeni.

Kādas ir jaunās paaudzes C klases ūdens skaitītāju priekšrocības?

 • Tiem ir augsta jutība – ūdens uzskaite sākas jau ar 16 litriem stundā, nevis 30 vai 60 kā vecās paaudzes A un B klases skaitītājiem.
 • To konstrukcija nepieļauj ārēju iedarbību uz skaitītāju, tā kā ūdens skaitītājs ir bez magnētiskā sajūga.
 • Tie ir aprīkoti ar impulsa izeju, kas ļauj nolasīt skaitītāju rādījumus attālināti – sistēma to veiks automātiski.
 • Jaunās paaudzes skaitītāji maksā gandrīz tikpat, cik vecās paaudzes skaitītāji.

Kā rīkoties mājas iedzīvotājiem?

 • Ieteicams izraudzīt mājas ūdens pārvaldnieku, kas organizēs iedzīvotājus un uzsāks rīcību ūdens uzskaites sakārtošanā.
 • Jāsasauc mājas iedzīvotāju kopsapulce un jāapspriež jautājums par pašreizējo mājas ūdens skaitītāju nomaiņu pret jaunās paaudzes C klases ūdens skaitītājiem.
 • Jānoslēdz trīspusējs līgums starp mājas apsaimniekotāju, dzīvokļu īpašniekiem un uzņēmumu, kas uzstāda un nākotnē apkalpo skaitītājus. Samaksai ieteicams izmantot mājas uzkrājumus.

‘’Sistēmserviss’’ darbojas jau kopš 1991. gada un piedāvā jaunās paaudzes ūdens skaitītājus kas atbilst C klasei, nodrošina to piegādi, uzstādīšanu un verificēšanu.