Kā saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas?

Pixabay.com

Likums nosaka, ka ikvienam komersantam, kas Latvijā ražo vai ieved preces iepakojumā, ir jāmaksā dabas resursu nodoklis.

Šī nodokļa mērķi ir

• veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu;
• ierobežot vides piesārņošanu;
• samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju;
• veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu;
• atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Uzņēmums “Zaļā josta” skaidro, ka uzņēmējiem ir iespēja saņemt atbrīvojumu no šī nodokļa maksāšanas, izvēloties videi draudzīgu pieeju. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jāslēdz līgums ar izlietotā iepakojuma apsaimniekotāju kompāniju vai pašam jāveido apsaimniekošanas sistēma savā uzņēmumā.

No uzņēmēja viedokļa ērtāk būs izvelēties apsaimniekotājus, jo tiem jau ir pieredze un zināšanas šajā nozarē. Apsaimniekotājs arī būs liels palīgs uzņēmuma grāmatvedim. Grāmatvedis saņems detalizētu informāciju par dabas resursu nodokli, tā aprēķināšanu un uzskaiti, turklāt atskaites un rēķini būs vienkāršāk saprotami. Ja uzņēmums izvēlas būt videi draudzīgs, sadarbojoties ar kādu no apsaimniekotājiem, tad tas iegūst videi draudzīga un atbildīga uzņēmuma statusu, kas sabiedrības acīs ceļ tā slavu un uzticamību.

Nodokļa maksātāji ir visi uzņēmumi, kuri
• realizē preces iepakojumā;
• savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces;
• sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;
• sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
• realizē, vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces (eļļas, riepas, akumulatorus, baterijas u.c.);
• realizē vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās vai elektroniskās iekārtas.

Kāds ir sods par nodokļa nemaksāšanu?

Likums paredz, ka nodokļa nemaksāšanas gadījumā tiek piemērots sods, kas ir divas reizes lielāks kā nesamaksātais nodoklis.

Ja esi uzņēmējs, kurš turpina maksāt dabas resursa nodokli, taču vēlies kļūt par videi draudzīgāku un atbildīgu uzņēmēju, kā arī saņemt oficiālu atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas, sazinies ar “Zaļā josta” darbiniekiem, kuri jūs konsultēs par nepieciešamajām darbībām, kas jāveic, lai uzsāktu sadarbību ar apsaimniekotāju. Uzzini vairāk: www.zalajosta.lv.