Kā saņemt valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus?

pixabay.com Ortozes un ortopēdiskie apavi

Tehniskie palīglīdzekļ ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas.

Ja Jums vai Jūsu tuviniekiem ir sāpes, kustību ierobežojumi, pārvietošanās, līdzsvara un pozu maiņas traucējumi, deformācijas vai elpošanas traucējumi un, ja Jūs vēlaties kļūt neatkarīgāks no līdzcilvēku palīdzības, kā arī uzlabot savu ikdienas aktivitāšu veikšanu, Jūs varat pieteikties valsts apmaksātiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. 

Kā jārīkojas, lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

  1. Jāvēršas pie sava ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta (ķirurga, rehabilitācijas ārsta, traumatologa u.c.), kurš izraksta Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  2. Jāuzraksta Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  3. Ja cilvēkam ir interešu pārstāvis – Pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
  4. Visi iepriekš uzskaitītie dokumenti jāiesniedz vai jāaizsūta pa pastu Tehnisko palīglīdzekļu centram (turpmāk TPC), Rīgā, Ventspils ielā 53, LV-1002;
  5. Kad dokumenti nogādāti TPC:

  • jāgaida pirmā apstiprinājuma vēstule par uzņemšanu rindā
  • pēc tam jāgaida otrā apstiprinājuma vēstule par rindas pienākšanu.

Kā jārīkojas, ja saņemts apstiprinājums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai:

  1. Rūpīgi izlasiet saņemto vēstuli. Tur ir daudz svarīgas informācijas!
  2. Vispirms sazinieties ar TPC (tel. 67552350) un paziņojiet par izvēlēto tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vietu (piemēram, Protezēšanas un Ortopēdijas centrā Pērnavas ielā 62);
  3. Pēc pakalpojuma sniedzēja izvēlēšanās, sazinieties ar izvēlēto vietu, zvanot pa telefonu, lai norunātu pieraksta laiku, kurā varēsiet pakalpojumu saņemt uzreiz vai pasūtīt nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

Par maksājumiem:

1.     Ikvienam tehniskā palīglīdzekļa saņēmējam, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1474 21. punktu, jāmaksā vienreizēja iemaksa - nepilngadīgajiem EUR 1.42, pārējiem EUR 7.11;

2.     No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, atbrīvotas:

2.1.     trūcīgas personas;

2.2.     personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

2.3.     personas, kuru dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;

2.4.     personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Atgādinām, ka Protežēšanas un Ortopēdijas centrs veic izbraukumus 1x/mēnesī uz Daugavpili, Liepāju, Madonu un Kuldīgu, kur iespējams saņemt tehniskos palīglīdzekļus, tomēr lielāka izvēle vienmēr būs Rīgā, Pērnavas ielā 62. Ja kādu apstākļu dēļ uz Rīgu atbraukt nav iespējams, tad noteikti sazinieties ar centru pa telefonu 29804460 vai 67845663!