Kad Latvijā varēs vērot krītošās zvaigznes?

Krītošas zvaigznes, foto by Free-Photos, pixabay.com

Ā - es ieraudzīju krītošu zvaigzni, ko tagad, lai ātri ievēlās! Viss piepildīsies! Kad Latvijā varēs redzēt krītošās zvaigznes vai kādu citu debesu parādību stāsta  astronoms Ilgonis Vilks.

Viņš informē, ka jūlijā debesīs naktī ļoti bieži redzami sudrabainie mākoņi, kas ir ļoti skaista dabas parādība, ko var redzēt debess ziemeļu pusē.

Savukārt krītošās zvaigznes Latvijā būs vērojamas laika posmā no 12. līdz 14. augustam.