Kāds ir uzturlīdzekļu apmērs?

pixabay.com

Laulības šķiršana nekad nav viegla, īpaši starp partneriem, kuri kopīgi audzina bērnus. Runa par aizgādības piešķiršanu, vienošanās par uzturlīdzekļu apjomu un turpmāko komunikāciju, teju vienmēr rada grūtības vai sarežģījumus. Katrs domā, ka viņš zina labāk, beigās kaitējot bērnam, jo atvases attīstībai netiek novirzīts pietiekami daudz uzturlīdzekļu.

Civillikuma 179.panta pirmā daļa noteic: „Vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Neatkarīgi no tā, vecāki dzīvo laulībā vai ir šķīrušies, viņiem joprojām ir pienākums rūpēties par savu bērnu vai bērniem. Rūpes par bērnu ir absolūts pienākums un to nevar ierobežot ar citām interesēm un vēlmēm.

Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam" ir vienīgais normatīvais akts, kurš regulē uzturlīdzekļu minimālo apmēru atkarībā no bērnu vecuma.

Tieši šo normatīvo aktu daudzi interpretē kļūdaini tajā brīdī, kad interpretē iepriekš minētajos noteikumos noteikto apmēru nevis kā minimālo, bet gan kā to, kas viņiem pienākas.

Kā to pareizi interpretēt jeb piemērot?

Ar iepriekš minēto ir jāsaprot tas, ka tā summa ir minimālā, uz kuru var pretendēt viens no bērna vecākiem, kurš taisāt veikt uzturlīdzekļu piedziņu no otra vecāka. Pastāv vairāki būtiski faktori, kuri ietekmē to, kāds apmērs ir piemērojams tieši Jūsu bērnam, katra nianse var nospēlēt būtisku lomu sākot ar unikālām bērna īpašībām, beidzot ar uzturlīdzekļu nemaksātāja statusu.

Rezumējot iepriekš minēto, ir jānonāk pie secinājuma, ka uzturlīdzekļu mēneša noteiktais maksājums nav ierobežots maksimālajā apmērā, viss ir atkarīgs no objektīviem apstākļiem.

Tāpēc ir būtiski vērsties tieši pie speciālista, lai nodrošinātu labvēlīgus un pozitīvus apstākļus savā ģimenē, piedzenot nevis minimālos uzturlīdzekļa apmērus, bet gan objektīvi un vispusīgi pamatotus uzturlīdzekļa apmērus.

Rakstu sagatavoja Skržinska&Solas juridiskā biroja jurists Artūrs Skržinskis.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu arturs@juridiskaisbirojs.eu