Kāpēc vecie porcelāna korķi būtu jāmaina pret automātiskajiem?

Kaut arī jau sen ir pieejami jaunie - automātiskie drošinātāji jeb korķi, daudzās mājās un dzīvokļos vēl joprojām tiek izmantoti vecās sistēmas porcelāna drošinātāji. Jebkurš elektriķis piekritīs, ka vecā drošinātāju konstrukcija savu laiku ir nokalpojusi un  morāli novecojusi. Lielākajā daļā gadījumu korķi no porcelāna tiek izmantoti jau vairāk kā 50 gadus.

Kādi ir riski, ja tiek izmantoti porcelāna drošinātāji?

  • Ja vecās drošinātāju ligzdas tiek pārslogotas, tās ar laiku bojājas, no pārāk augstas temperatūras, kas rezultējas regulārā korķu izsišanā.
  • Bieža korķu izsišana var bojāt iekārtu darbību, paātrinot to salūšanu.
  • Drošinātāju ligzdu pārkaršana rada arī ugunsbīstamību, jo var rasties dzirksteles, kas kalpo par iemeslu ugunsgrēkam.

Kādas ir automātisko drošinātāju priekšrocības?

  • Automātiskie korķi nodrošina, lai vadi varētu izturēt lielu slodzi, kas rodas no ierīcēm ar lielu jaudu, piemēram, ūdens boileriem, sildītājiem, veļas mašīnām elektriskajām plītīm.
  • Ja tie tiek pareizi izmantoti, automātiskie drošinātāji pilda vēl kādu funkciju – pasargā drošinātāju ligzdas no pārāk liela noslogojuma.
  • Ja tiek izsists porcelāna korķis, ir jāmeklē jauns, ko ieskrūvēt vietā, savukārt automātiskajam drošinātājam atliks tikai piespiest pogu/ pacelt slēdzi un tas atkal darbosies.

Drošinātāju nomaiņa ir katra dzīvokļa saimnieka paša pienākums, bet vislabāk pilnīgu drošinātāju sistēmas nomaiņu pret mūsdienīgiem, automātiskiem korķiem ir uzticēt sertificētam elektriķim.