Kas jāpatur prātā, veicot kravu pārvadājumus?

Photo by frank mckenna on Unsplash

Kravu pārvadājumi, īpaši starptautiskie, ir nozare, kurā pastāv ļoti daudz ierobežojumu, regulu un noteikumu, kā arī citu lietu, kas jāpatur prātā, lai kravu veiksmīgi varētu nogādāt tās galamērķī. Kādi faktori jāņem vērā, veicot dažāda veida pārvadājumus – gan vietējos, gan starptautiskos?

Vaicājām starptautisko un vietējo kravu pārvadājumu ekspertiem no SIA "UG TRANS"!

 Starptautiskie kravu pārvadājumu veidi un ierobežojumi

Starptautiskos pārvadājumus regulē CMR konvencija – tā tiek piemērota katram līgumam par kravu pārvadājumiem ar autotransportu par atlīdzību, ja kravas nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas divās dažādās valstīs, no kurām vismaz viena ir Līgumslēdzēja valsts.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, jāņem vērā, kāda veida pārvadājums būs izdevīgāks: jūras, avio vai sauszemes kravu pārvadāšana, jo no tā atkarīgs gan kravas iepakošanas, gan kārtojamā dokumentācija. Visus šos pārvadājumus piedāvā uzņēmums “UG TRANS”.

Izvēloties pārvadājuma datumu, ir būtiski pārliecināties, vai šajā laikā saņēmēja valstī nav paredzēti kādi svētki – vai būs iespējama preces piegāde. Šis nereti ir iemesls dažādiem nepatīkamiem pārpratumiem piegādes termiņa izpildē.

Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamās kravas jeb kravas ar paaugstinātu bīstamības risku regulē Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi (MK noteikumi nr.674). Tie nosaka kārtību, kādā veic bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus ar autotransportu.

Kas ir bīstamās kravas? Par bīstamajām kravām tiek dēvētas tādas kravas, kuras minēto noteikumu neievērošanas vai negadījuma dēļ var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī īpašumam un apkārtējai videi, piemēram, sprāgstošas vielas un izstrādājumi, gāzes, viegli uzliesmojoši šķidrumi, viegli uzliesmojošas cietas vielas, pašuzliesmojošas vielas, oksidējošas vielas, organiskie peroksīdi, indīgas vielas, infekciozas vielas, radioaktīvi materiāli, korozīvas vielas un citas bīstamās vielas un izstrādājumi.

Bīstamo kravu pārvadājumi var tikt veikti tikai ar tādiem transportlīdzekļiem, kuru konstrukcija un aprīkojums ir atbilstošs visām drošības normām, kā arī nepieciešamā dokumentācija.

 Kravu apdrošināšana

Veicot kravu pārvadājumus, ir svarīgi nodrošināties pret papildus riskiem, un apdrošināt savu sūtījumu. Krava var tikt bojāta transportēšanas laikā vai iekraušanas brīdī. Pastāv iespēja iekļūt avārijā, ugunsgrēkā, vai arī kļūt par zādzības upuri, tādējādi zaudējot savu īpašumu. Lai izvairītos no jebkādām riska situācijām, ieteicams izmantot kravu pārvadājumu uzņēmuma “UG TRANS” piedāvāto apdrošināšanas pakalpojumu.

 Saliktās un pilnās kravas – piemērotākais transports

Gan vietējos, gan starptautiskos pārvadājumos mēdz tikt nogādātas visdažādākās kravas: ne tikai izmēru, bet arī kvalitātes un drošības prasību ziņā. Svarīgi nodrošināt kravas specifikai piemērotāko transportu.

“UG TRANS” rīcībā ir plašs autoparks ar dažādas kravnesības transportu, sākot no busiem ar 1,5 tonnu kravnesību, līdz vilcējiem ar puspiekabēm ar 24 tonnu kravnesību. Tiek nodrošinātas piegādes gan ar tenta piekabēm, gan ar dažādiem temperatūras režīmiem..

Pilnas kravas pārvadājumi sniedz iespēju ar vienu transporta vienību, kura ir atbilstoša Jūsu pasūtījuma pārvešanai, nogādāt kravu no tās atrašanās vietas, līdz Jums vēlamajam galamērķim.

Salikto kravu pārvadājumi ir pārvadājumu veids, kurš sniedz iespēju ar vienu transporta vienību pārvest vairākas sakomplektētas kravas viena maršruta ietvaros, tādejādi samazinot izmaksas. Salikto kravu pārvadājumos cena tiek aprēķināta pēc kravas kubatūras un svara.

 Kravas pārvadājumu izmaksas

Lai pārbaudītu, cik izmaksās tieši tev nepieciešamās kravas nogādāšana, vispirms jāaprēķina kravas kubatūra un svars. Droši jautā par pakalpojuma cenu “UG TRANS”, kas tavā vietā parūpēsies, lai krava nokļūtu galamērķī droši un laikus!