Kas raksturīgs apbedīšanas tradīcijām Latgalē?

Photo by Mike Labrum on Unsplash

Laiks no Miķeļiem līdz Mārtiņiem visā Latvijā izsenis tiek uzskatīts par veļu laiku. Oktobrī un novembrī tiek rīkoti mirušo piemiņas pasākumi, pirms ļaut tiem, kuri atdusas kapos, ziemā atpūsties no kapu apmeklētājiem. Katrā novadā pieņemtās apbedīšanas tradīcijas un kultūras normas atšķiras, taču no visiem citiem novadiem pavisam citādākas tās ir Latgalē, kā jau reģionā ar augstu katoļticīgo iedzīvotāju skaitu.

Kādas bēru un kapu kultūras tradīcijas raksturīgas Latgalei?

Saļmu dziedāšana

Latgalē un Augšzemē pieņemtais mirušo ofīcijs jeb tautas dievkalpojums ir pat ierakstīts Latvijas Kultūras kanonā. Vietēji gan šo sērošanas paņēmienu – pusotru līdz divas stundas ilgu garīgo dziesmu dziedājumu – dēvē par saļmu (psaļmu, psalmu u.tml.) dziedāšanu. Ja citur aizlūgumus par mirušo dvēselēm notur priesteris, tad Latgalē baznīcas garīgās dziesmas, kas veltītas aizgājējam, ir folklorizējušās un tās dzied tauta pati, bez garīdznieka vadības. Mirušo ofīcijs tiek noturēts vakaros starp nelaiķa aiziešanu un viņa apbedīšanu.

Katoļu baznīcā mirušo ofīcijs par visiem tai gadā mirušajiem tiek noturēts 2. novembrī – Visu dvēseļu dienā.

Glabāšana dzimtas kapos

Latgalē vairāk kā jebkur citur Latvijā, pieņemts visus vienas ģimenes locekļos apbedīt vienuviet, dzimtas kapos. Piemēram, Ludzas kapos atrodami dzimtas kapi, kuros uz pieminekļiem salasāmi pat 300 gadu veci uzraksti. Diemžēl pēdējos gadu desmitos šī senā tradīcija dažādu iemeslu dēļ ir mazinājusies. Tuviniekiem kapavieta ir jārezervē. Tāpat pieņemts uzturēt kapavietu sakoptu un glītu – to prasa ģimenes gods.

Kapu svētki

Lai gan kapu svētku pasākumi noris visā Latvijā, tomēr tieši Latgalē tiem ir īpaša nozīme un kolorīts. Iespējams, tieši tādēļ, ka Latgalē vairāk kā jebkur ģimene tiek apbedīta vienuviet, taču noteikti arī katolisko tradīciju dēļ.

Sapņošana par mirušajiem

Varētu domāt, ka sapņi nāk no zemapziņas, tādēļ nevar kontrolēt to biežumu vai saturu, taču pētījumi rāda, ka Latgalē biežāk rādās tipizēti sapņi par mirušajiem. Tieši Latgalē zināms, ka, ja sapnī mirušais saka, ka viņam kā trūkst, tad jānotur jau minētais mirušo ofīcijs.

 

Kā uzsver apbedīšanas pakalpojumu serviss “Rekviēms”, kas savus pakalpojumus veic Krāslavas, Aglonas un Dagdas novados, apbedīšana ir viens no būtiskākajiem cilvēka dzīves posmiem, tieši tāpēc ir svarīgi, lai šis notikums tiktu noorganizēts cienīgi – atbilstoši nelaiķa reliģiskajai pārliecībai un ģimenē pieņemtajām tradīcijām.