Kompānijas reģistrācija Latvijā

Pēdējā laikā arvien vairāk cilvēku domā par iespēju uzsākt biznesu Latvijā. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, dalība ES, augsts politiskās stabilitātes līmenis un labvēlīgie apstākļi uzņēmējiem ir galvenie iemesli uzsākt savu biznesu tieši šajā valstī. Jāatzīmē, ka vienādas iespējas šajā ziņā ir gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Juridiskais birojs INLAT PLUS international sagatavo visus dokumentus un nodrošina juridisko palīdzību gan kompānija reģistrācijas laikā, gan pēc tās.

Vislabvēlīgākā forma biznesa uzsākšanai un turpmākajai attīstībai ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Pamatkapitāla minimālais apmērs ir 2800 eiro, pastāv arī iespēja sadalīt pamatkapitāla apmaksu divās daļās (salīdzinājumā ar Latviju, minimālais pamatkapitāla apmērs Vācijā ir 25 000 eiro). Kompānijas reģistrācija sastāv no posmiem:         

 •  1. posms. Ietver sevī visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, nosaukuma, juridiskās adreses un darījuma veida izvēli, dalībnieku un valdes sastāva noteikšanu, pamatkapitāla daļu sadalīšanu un citus komponentus.
 •  2. posms. Pagaidu bankas konta atvēršana pamatkapitāla apmaksai. Minimālais pamatkapitāla apmērs ir 2800 eiro, kuri jāpārskaita uz pagaidu kontu pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā. Pastāv iespēja apmaksāt 1400 eiro uzreiz, savukārt atlikušo summu apmaksāt gada laikā. Fiziskai personai arī ir pieejama opcija atvērt kompāniju ar minimālo pamatkapitālu 1 eiro apmēra.
 •  3. posms. Dokumentu iesniegšana Uzņēmuma reģistrā. Visi dokumenti tiek sagatavoti latviešu valodā, INLAT PLUS international juristi arī perfekti pārvalda krievu un angļu valodu, līdz ar to, pēc Klienta pieprasījuma, nodrošina dokumentu tulkojumu Klientam saprotamā valodā. Maksa par reģistrāciju ir 150 eiro un tiek veikta 3 darba dienu laikā. Valsts nodeva par reģistrāciju paātrinātajā kārtībā 1 darba dienas laikā ir 450 eiro. Jāapmaksā arī publikācija valsts oficiālajā izdevuma “Latvijas Vēstnesis”.  
 •    Elektroniskais paraksts. Latvijas rezidentiem un personām ar uzturēšanās atļauju ir iespēja iesniegt dokumentus elektroniski un tādējādi samazināt valsts nodevas apmēru uz 10%. INLAT PLUS international ar gatavību palīdzēs Klientam nokārtot elektroniskā paraksta reģistrēšanas procedūru. Ja elektroniskā paraksta nav, dokumenti jāapliecina pie zvērināta notāra, kas ir papildu izdevumi.
 • 4. posms. Uzņēmuma reģistra lēmuma saņemšana un pastāvīgā bankas konta atvēršana.
 • Papildinformācija. Pēc Klienta pieprasījuma, INLAT PLUS international juristi arī nodrošina kompānijas kā PVN maksātāja reģistrāciju.          

Latvijas uzturēšanās atļauja uz biznesa pamata

 Kompānijas atvēršana Latvijā ne tikai dod plašas iespējas Jūsu biznesa attīstībai, bet arī citas priekšrocības, tajā skaitā, Latvijas uzturēšanās atļaujas saņemšanu, kas ļauj bez šķēršļiem atrasties citās ES valstīs. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts valdes loceklis ir tiesīgs saņemt uzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, tomēr jārēķinās ar to, ka kompānijai ir nepieciešams maksāt nodokļus Latvijas valsts budžetā un pastāvēt ne mazāk kā vienu gadu pirms dokumentu iesniegšanas Migrācijas lietu pārvaldē. Pastāv arī iespēja saņemt uzturēšanās atļauju, noslēdzot darba līgumu ar savu kompāniju.

Kompānijas juridiskais nodrošinājums

 Pēc lēmuma par kompānijas reģistrāciju saņemšanas INLAT PLUS international speciālisti pēc Klienta vēlmes arī sniedz juridisko palīdzību kompānijas darbības nodrošinājumā tās pilnvērtīgas funkcionēšanas nolūkos, tajā skaitā:

 • Dokumentu sagatavošana izmaiņām kompānijā (pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, izmaiņas juridiskajā adresē, valdes un padomes, dalībnieku sastāvā);
 • Klienta interešu pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
 • Esošo un topošo biznesa projektu juridiskā analīze;
 • Darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskais nodrošinājums un vadīšana;
 • Kompānijas maksātnespējas procesa nodrošināšana;
 • Dokumentu sagatavošana kompānijas reorganizācijai un likvidācijai;
 • Darba un komerclīgumu sagatavošana, konsultācijas, juridiskais atbalsts darba un komerctiesību jomās;
 • Nepieciešamās informācijas iesniegšana nodokļu institūcijās;

Kontaktinformācija

 Lai saņemtu konsultāciju un citu interesējošo informāciju, Jūs varat vērsties pie mums zvanot vai ierodoties INLAT PLUS international birojā, kā arī rakstot uz e-pastu:

Mobilais tālrunis: (+371) 296 216 15

E-pasts: info@inlatplusinter.lv

www.inlatpulsinter.lv

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38-612, Rīga, Latvija