Lodžijas iestiklošana– kā to izdarīt?

Dzīvokļa pārplānošana un lodžijas iestiklošana var palīdzēt radīt papildus telpu mājoklī, kas būs funkcionāli izmantojama visu gadu. Daudzstāvu māju lodžiju iestiklošana vai apvienošana ar istabu nav darbi, ko var veikt patvaļīgi un nesaskaņoti. Tāpēc, ja arī savam dzīvoklim vēlies iestiklotu lodžiju, ir jārīkojas atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.

Ar ko jāsāk lodžijas iestiklošanas projekts?

Pirmkārt, jāsavāc paraksti no ne mazāk kā puses un viena (51%) visas mājas dzīvokļu īpašniekiem, ka viņi neiebilst pret tava dzīvokļa lodžijas iestiklošanu.

Otrkārt, jādodas pie ēkas apsaimniekotāja un jāuzzina, vai ēkai jau nav izstrādāts un būvvaldē saskaņots vienotais lodžiju iestiklošanas risinājums – logu dalījums, krāsa, materiāls u.tml.

Ja šāds risinājums nav izstrādāts – jādodas pie sertificēta arhitekta, kas izveidos skici un šī skice jāiesniedz būvvaldē uz apstiprināšanu. Skici nepieciešams apstiprināt tikai vienreiz un pēc tam, kad tas izdarīts, var meklēt pakalpojumu sniedzēju, kas veiks lodžijas iestiklošanas darbus.

Ja mājas dzīvokļu īpašnieki nespēj vienoties par vienotas skices izstrādi un saskaņošanu, būvvaldē būs jāiesniedz vairāk dokumentu un process kļūs garāks.

Kā rīkoties, ja vēlies lodžiju pievienot dzīvoklim?

Ja plānots lodžiju ne tikai iestiklot, bet arī apvienot ar istabu, būs nepieciešams izstrādāt dzīvokļa pārplānošanas pilno būvprojektu, kas paredz, ka būvvaldē jāiesniedz arī visi dokumenti, kas minēti Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 Ēku būvnoteikumu (ĒBN) 31. punktā.

Kādas ir lodžijas iestiklošanas skiču un projekta izstrādāšanas izmaksas Rīgā un Jūrmalā?

SIA “Pārbūve.lv” valdes loceklis Jānis Kalnietis var lepoties, ka viņa vadītais uzņēmums jau 12 gadus piedāvā klientiem Rīgā un Jūrmalā kvalitatīvu un profesionālu servisu, kura cena ir sākot no 600 eur:

·         Lodžijas iestiklošanas skices izstrādi

·         Lodžijas iestiklošanas projekta izstrādi

·         Lodžijas apvienošanas ar istabu projekta izstrāde

Skices un projektus izstrādās sertificēti speciālisti, kā arī tiks sagatavota juridiski pareizi noformēta veidlapa, kas nepieciešama parakstu vākšanai. Projekta izstrādē ietilpst arī tā saskaņošana būvvaldē. SIA “Pārbūve” ieteiks arī labākos būvniekus, kas skices un projektus realizēs atbilstoši un kvalitatīvi.

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju, uz epastu info@parbuve.lv jānosūta dzīvokļa inventarizācijas kopija, lodžijas un fasādes fotogrāfijas, kā arī visi interesējošie jautājumi un kontakti. Vairāk informācijas  par lodžiju iestiklošanu meklē SIA “Pārbūve” mājaslapā.