Palīdzība laulības šķiršanā ar ārzemnieku

INLAT PLUS international juristiem ir plaša pieredze ne tikai tipveida laulības šķiršanas procesos ar Latvijas rezidentiem, bet arī sarežģītās situācijas, kad ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas Eiropas un starptautiskajās tiesībās. Ja Latvijas likumdošana atļauj nodrošināt konkrētās laulības šķiršanu Latvijas teritorijā, mūsu birojs palīdzēs risināt situāciju neatkarīgi no grūtības pakāpes, laulāto valstspiederības, dzīvesvietas un laulības noslēgšanas vietas.

Laulības šķiršana pie zvērināta notāra

Salīdzinājumā ar laulības šķiršanu tiesā, laulības šķiršana pie zvērināta notāra ir salīdzinoši viegla un ātra procedūra, tomēr tas ir iespējams tikai gadījumā, ja starp laulātajiem nav domstarpību attiecībā uz šķiršanas nosacījumiem. Ja 30 dienu laikā kopš iesnieguma par laulības šķiršanu nodošanu notāram neviens no laulātajiem iesniegumu neatsauca rakstveidā, laulība tiek šķirta.      

Vērsties pie notāra ir iespējams, ja viens no laulātajiem pastāvīgi dzīvo Latvijā uz likumīga pamata ne mazāk kā vienu gadu pirms iesnieguma par laulības šķiršanu nodošanas notāram, vai abi laulātie ir Latvijas Republikas valstspiederīgie. Jāatzīmē, ka var būt nepieciešams nodrošināt dokumentus, kas apliecina pastāvīgo dzīvesvietu valsts teritorijā. Ja nevienam no laulātajiem nav pastāvīgās dzīvesvietas Latvijā (izņemot gadījumus, kad abi laulātie ir Latvijas valstpiederīgie), zvērināts notārs laulību nav tiesīgs šķirt.  

Laulības šķiršana tiesā

Ja domstarpības starp laulātajiem neļauj panākt vienošanās, laulības šķiršana notiek caur tiesu. Prasība var tikt celta arī pēc deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, – pēc prasītāja faktiskās dzīvesvietas gadījumos, ja prasītājam ir nepilngadīgie bērni, atbildētājs izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, kā arī gadījumos, ja viņa deklarētā dzīvesvieta nav zināma vai viņš atrodas ārzemēs. Situācijā, kad viens no laulātajiem nepiekrīt laulības šķiršanai, tiesnesis pieņem lēmumu par laulības šķiršanu, ja laulība faktiski nepastāv, laulātie vairāk nekā trīs gadus dzīvo šķirti un neved kopīgu saimniecību. Likumā noteiktajos gadījumos laulības šķiršana ir iespējama, ja laulātie neved kopīgu saimniecību mazāk nekā trīs gadus. Prasības pēc laulāto pastāvīgas dzīvesvietas laulības šķiršanai tiesā un pie zvērināt notāra ir līdzīgas.

Tiesas process ir ilgstošs un dažreiz arī dārgs, izskatīšanas termiņš var aptvert pusgadu un vairāk. Papildus valsts nodevai, ir nepieciešams arī atlīdzināt ar lietas izskatīšanu saistītos tiesas izdevumus.        

Nepieciešamie dokumenti

Pietiekami svarīgs lietas aspekts ir laulības noslēgšanas vieta. Ja laulība ir reģistrēta ārzemēs, vispirms ir nepieciešams reģistrēt laulību Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Ja tas nav izdarīts, laulības šķiršana Latvijas teritorija nav iespējama.

Gadījumā, ja vienam laulātajam nav iespējas atbraukt uz Latviju, ir nepieciešama noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara personai (izņemot otro laulāto), kura būs tiesīga izpildīt visas nepieciešamās procesuālās darbības procesa nodrošināšanai. Pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai pēc prombūtnē esošā laulātā dzīvesvietas. Ja pilnvara nav izdota ES, papildus notariālam apliecinājumam un tulkojumam Latvijā ir nepieciešams arī nodrošināt dokumenta apostilizāciju (legalizāciju).      

Laulības šķiršana ar ārzemnieku Latvijas teritorijā

INLAT PLUS international sniedz pilnu juridisko nodrošinājumu laulības ar ārvalstnieku šķiršanas procedūrā. Mēs piedāvājam:

  • Palīdzība nepieciešamo dokumentu sastādīšanā;
  • Legalizācijas un apostilizācijas procesu nodrošināšana;
  • Dokumentu tulkojums uz latviešu valodu, notariāla apliecinājuma procedūras nodrošināšana;
  • Laulātā interešu pārstāvība tiesā un pie zvērināta notāra, kā arī Latvijas Republikas valsts iestādēs.

Kontaktinformācija

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju un citu interesējošo informāciju, Jūs varat vērsties pie mums zvanot vai ierodoties INLAT PLUS international birojā, kā arī rakstot uz e-pastu:

Mobilais tālrunis: (+371) 296 216 15

E-pasts: info@inlatplusinter.lv

www.inlatplusinter.lv

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38-612, Rīga, Latvija