Privātmājas pieslēgšana centralizētajam ūdensvadam

Photo by Margo Brodowicz on Unsplash

Lai gan ne visas pašvaldības Latvijā pieprasa iedzīvotājiem pieslēgt savu īpašumu centralizētajam ūdensvadam, arvien aktuālākas kļūst runas, ka privātmāju un dzīvokļa ēku īpašniekiem būtu nepieciešams apsvērt šādu iespēju.

Centralizēta ūdens piegāde un novadīšana kanalizācijas sistēmai nodrošina augstāku apsaimniekošanas kvalitāti. Pašvaldībām ir vieglāk izkontrolēt ūdens plūsmu, kā arī sakopt kanalizācijas sistēmas nepieciešamības gadījumā. Tas, protams, tik ļoti neattiecas uz īpašumiem, kas celti pirms vairākiem desmitiem gadu, bet gan uz tiem, kuri tiek celti pa jaunam tagad.

Tā kā Eiropas Savienības līdzekļi ieguldīti daudzu pašvaldību un lielo pilsētu infrastruktūras attīstībā – tai skaita ūdens vadu un kanalizācijas sakārtošanā un atjaunošanā, tā būtu zemē nomesta nauda, ja vietējie iedzīvotāji neizmantotu esošās iespējas un modernās sistēmas, kas nupat izbūvētas.

Kas izstrādās projektu mājas pievadu un pieslēgumu sistēmai?

Visbiežāk projektu par mājas pievadu un pieslēgumu pie centralizētās ūdensvada un kanalizācijas apgādes sistēmu izstrādā konsultējoties ar kādu speciālistu vai uzņēmumu, ko iesaka pašvaldība, vai privātie projektēšanas uzņēmumi. Projektēšanas firmas nereti piedāvā arī izbūvēt pieslēgumu centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai.

Par kādiem līdzekļiem privātmāju īpašniekiem jāizbūvē kanalizācijas aizvads?

Diemžēl līdz šim nav sanācis atrast papildus līdzekļus, lai māju īpašniekiem pašvaldības varētu palīdzēt ar finansējumu aizvada pieslēgumam, tāpēc šī procedūra jāveic katram individuāli. Taču grupām, kas ir maznodrošinātas vai sociāli mazāk aizsargātas grupas, dažas pašvaldības spēj palīdzēt, tāpēc nepieciešams vērsties pie atbildīgās personas, lai noskaidrotu detaļas.

Kāds labumus no pieslēgšanās centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai?

Ja būsi pieslēdzies pie centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, varēsi atvadīties no kanalizācijas bedres savā pagalmā. Vairs nebūs jāraizējas par to, kad sūknēt bedri, kur dabūt jaudīgāku sūkni, kurā vietā izvadīt bedres saturu, kā arī lietus ūdens, kas spītīgi līdz šim krājās kanalizācijas bedrē, vairs nebūs problēma. Turklāt, pieslēdzoties centralizētajai sistēmai, par ūdensvada un kanalizācijas apsaimniekošanu uztraukties vajadzēs pašvaldībai, nevis tev.

Ja plāno būvēt māju vai vēlies atbrīvoties no kanalizācijas bedres savā pagalmā, vērsies pie profesionāļiem, kas ātri vien izstrādās projektu tavam īpašumam, kas savienos māju ar centrālo ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu. Projektēšanas birojs “Comco” spēs uzņemties šo uzdevumu un pārsteigs ikvienu ar nevainojamo kvalitāti! Zvani uz 66002628, lai uzzinātu vairāk!