Programmēšanas kursi skolēniem

Photo by Fabian Grohs on Unsplash

Arvien vairāk dzirdam par to, ka tehnoloģiju industrijas turpina attīstīties un uzņēmumi meklē IT profesionāļus ar programmēšanas prasmēm. Programmēšana arvien vairāk tiek iekļauta arī skolu mācību programmās, tomēr pagaidām tās nereti nespēj nodrošināt pilnvērtīgu bērna potenciāla attīstību šai jomā, kas nākotnē tiek uzskatīta par vienu no pieprasītākajām profesijām darba tirgū.

Bieži vien bērni un jaunieši vēl līdz galam nav izlēmuši, par ko vēlās kļūt, kad izaugs, un vecāki viennozīmīgi var radīt bērniem apstākļus, lai nodrošinātu labus priekšnosacījumus nākotnes profesijas izvēlei un konkurētspējai darba tirgū.

Programmētāja profesija ir ne tikai labi apmaksāta un pieprasīta darba tirgū, bet arī nepārtraukti nodarbina cilvēka smadzenes un neļauj ieslīgt garlaicīgā rutīnā - vienmēr nepieciešams atrast kādu risinājumu, vai jaunu, atšķirīgu elementu. Mācoties programmēšanu no nulles, skolēniem attīstās – analītiskā puse, sistemātiskums, jaunieši ar vien ātrāk prot reaģēt uz problēmsituācijām, saskatīt likumsakarības un rast risinājumu. Pat vissarežģītākās formulas šķiet vienkāršas un ērti lasāmas.

Programmēšanas kursu “Progmeistars” pasniedzēji apgalvo, ka programmēšana ir daudzpusēja. Pēc pamatu apguves vēlāk var turpināt specializēties kādā konkrētā specialitātē, lai varētu, piemēram:

  • Veidot dažādas datu sistēmas
  • Veidot aplikācijas funkcionālo pusi
  • Veidot aplikāciju dizainu
  • Veidot mājas lapas funkcionālo pusi
  • Veidot mājas lapas dizainu
  • Pārvaldīt serverus
  • Veidot tiešsaistes spēles, u.c.

“Šajā profesijā ir tik daudz iespēju un virzienu, ka atliek vien izvēlēties mīļāko un mācīties. Ir arī vairākas programmēšanas valodas – viena atbild par pamatu programmai, cita par vizuālo, cita par funkcionālo, cita tehnisko.”

Programmēšanas kursi skolēniem ir labs veids, kā iepazīstināt bērnus ar programmēšanas valodu un kā veicināt viņus domāt par nākotnes profesijas izvēli. SIA “Progmeistars” izveidojis dažādas mācību programmas un piedāvā skolēniem sākot no 6. klases apgūt programmēšanas pamatprasmes, lai nākotnē liktu tās lietā un būtu spēcīgs darba tirgū. Arī 5. klases skolēni var apgūt dažādas lietojumprogrammas: vietņu izveide, foto un video failu apstrāde, darbs ar datoru. Ja domā, ka tavai atvasei šis varētu patikt, pieteikšanās rudens semestrim ir atvērta līdz 10.septembrim!