Rīgā pieslēgta apkure pirmajai mājai!

Silta māja (Image by tookapic from Pixabay)

Laba ziņa: "Rīgas namu pārvaldnieks" informē, ka šodien tika pieslēgta apkure pirmajai tā apsaimniekotajai daudzdzīvokļu mājai. Negaidot apkures sezonas sākumu, to iespējams pieslēgt tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir pilnībā norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā un kuras iesniegušas kopības lēmumu par apkures pieslēgšanu vai to izdarījusi mājas pilnvarotā persona.

Kas jādara, lai mājās apkauri pieslēgtu ātrāk?

Ja pieņemts lēmums par apkures pieslēgšanu mājai pirms oficiālās apkures sezonas sākuma, dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarotajam pārstāvim ir jāiesniedz šis kopības lēmums jebkurā "Rīgas namu pārvaldnieka" klientu apkalpošanas centrā vai, parakstot ar drošu e-parakstu, jānosūta tas uz vienoto e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, vai pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1011. Kopības lēmuma pieņemšanas kārtības apraksts, kā arī dokumentu paraugi pieejami sadaļā "Kopības lēmumu pieņemšana".

Ja no apkures sistēmām dzirdama izteikta un ilgstoša burbuļošanas skaņa, informē  "Rīgas namu pārvaldnieku"

Tā kā "Rīgas namu pārvaldnieka"  pārvaldīšanā esošo māju centrālapkures sistēmas ir uzpildītas un turpinās pēdējie sagatavošanās darbi apkures sezonas sākšanai, dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti pievērst uzmanību centralizētās apkures sistēmai un, gadījumā, ja dzirdama izteikta un ilgstoša burbuļošanas skaņa, nekavējoties par to informēt:

  • "Rīgas namu pārvaldnieku" – sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi apkure@rnparvaldnieks.lv vai zvanot darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 uz uzņēmuma vienoto informatīvo tālruņa nr. 8900;
  • PS "Siltumserviss Rīga" – zvanot uz bezmaksas diennakts tālruņa nr. 80000610 vai aizpildot tiešsaistes formu uzņēmuma vietnē www.siltumserviss.lv/zino
Tāpat klienti tiek aicināti patvaļīgi neiejaukties siltumapgādes sistēmas darbībā, piemēram, atgaisojot radiatoru. Iejaucoties siltumapgādes sistēmas darbībā, tu vari sabojāt apkures sistēmu visai mājai.