Skolēnu rudens brīvlaikā Liepājā notiks bērnu nometnes

Bērnu uz sētas, foto by ljgrafix, pixabay.com

Šogad no 19. - 23.oktobrim ar pašvaldības atbalstu rudens brīvlaikā tiks organizētas trīs nometnes bērniem. Izglītības pārvaldes organizētajā bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā tika iesniegti trīs pieteikumi, divi no tiem - piedāvājumi atvērta tipa nometnēm un viena Rudens cīņas nometne Liepājas Kompleksās sporta skolas audzēkņiem. Nometnes tapušas ar Liepājas domes līdzfinansējumu un veidotas, lai veicinātu bērnu produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu, informē Renāte Meļķe, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Vadītāja palīgs komunikācijas jautājumos.

Rudens brīvlaika nometne bērniem "Piedzīvojumu MIX 2020" ir dienas nometne bērniem, kurā iekļautas radošas un izglītojošas aktivitātes. Nometnes mērķis ir dot iespēju bērniem pavadīt piedzīvojumiem un pozitīvām emocijām bagātu rudens skolas brīvlaiku, nodrošinot produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties apslēpto dārgumu meklēšanā, darboties hennas zīmējumu meistarklasē, doties piknikā, u.c. aktivitātēs. Nometne norisināsies Tirgoņu ielā 25, Liepājā un tajā gaidīti bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem.

Savukārt nometne "Aktīvi & Radoši" ir rudens brīvlaika nometne meitenēm un puišiem vecumā no 7-10 gadiem. Nometnes laikā dalībnieki nodarbosies ar sportiskām aktivitātēm, kas būs dažādas un piemērotas visiem fiziskās sagatavotības līmeņiem. Tāpat bērni darbosies ar dažādām radošām aktivitātēm - spēļu un rotaļlietu izgatavošanu, maltītes gatavošanu, u.c. Nometnes laikā bērni darbosies gan patstāvīgi, gan komandās, tādējādi attīstot arī savstarpējo komunikāciju. Nometne norisināsies Liepājas Raiņa 6.vidusskolā.

Izglītības pārvaldes speciālisti kopā ar veselības ekspertiem rūpīgi seko līdzi aktuālajai situācijai pilsētā saistībā ar Covid -19, izvērtējot katru situāciju, lemj par turpmāko rīcību un nometņu organizēšanu, uzsverot higiēnas prasības. Dalībnieku skaits nometnēs ir paredzēts no 20 līdz 50 bērniem. Vadlīnijas paredz, ka tad, ja nometnē pie dalās 50 bērni, tad viņi tiek dalīti divās grupās un tās jānošķir. Tāpat noteikumi paredz, ka šo grupu aktivitātes nedrīkst pārklāties, tostarp nedrīkst būt kopīga ēdināšana.

Plašāka informācija pieejama pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv. Pieteikšanās nometnēm - sazinoties ar nometņu vadītājiem.