Šodien Pēteri! Kas jāievēro Pēterdienā?

Siena lauks. Attēls: momenti.lv

Ko saka ticējumi par Pētera dienu jeb 29.jūniju? Izrādās, ka tā kādreiz bijusi svinamdiena, tāpat kā Jāņi, tādēļ Pēteros nedrīkstot strādāt. Tāpat kā Jāņos, Pēteros iet uz tām mājām, kur dzīvo kāds Pēteris līgot un svinēt līdzīgi kā Jāņos – bet pēc tam gan līgodziesmas vairs netiek dziedātas un saulgrieži skaitās nosvinēti. 

  • Pētera dienā neviens (ne vīrieši, ne sievietes) nestrādā. 
  • Pētera diena ir pērkona diena, un kas tai dienā strādā, tam pērkons ko nosper.
  • Pēteros nedrīkst sīpolus šķīt, tad tie vīst.

Vēl Pēteros jāvēro laiks, jo pēc Pēteriem tradicionāli sākas siena laiks. Taču, kā minēts iepriekš, 29.jūnijā siena darbus nav brīv strādāt, tad varot notikt kāda nelaime. 

  •  Ja Pētera diena lietaina - viss siena laiks lietains.
  • Ja Pēteros saule spīd kaut tik ilgi, kamēr apseglo zirgu, tad tai gadā daudz ugunsgrēku.  
  • Ja vakars pirms Pēterdienas auksts – aukstums pieturēsies vairākas dienas.
  • Ja Pēteros līst – būs laba raža, bet vājš siena laiks.