Talsu novadā ieviesīs vienotus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus

Foto: Unsplash.com

Kā informēja Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Jakobsone,  sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA "Talsu ūdens" vienotus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus visā darbības zonā. No šā gada 1. marta SIA "Talsu ūdens" lietotājiem par ūdensapgādes pakalpojumiem būs jāmaksā 1,18 EUR/m³ (bez PVN), savukārt par kanalizācijas pakalpojumiem - 1,89 EUR/m³ (bez PVN).

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 3,07 EUR/m³ (bez PVN). Tas tiks piemērots SIA "Talsu ūdens" lietotājiem Talsu novadā - Talsos, Stendē, Sabilē, Valdemārpilī un Lībagu, Laidzes, Lubes, Ārlavas, Valdgales, Īves, Abavas, Strazdes, Virbu, Balgales, Ķūļciema, Laucienes un Ģibuļu pagastā.

Katrā novada teritorijā izmaiņas pret šobrīd spēkā esošajiem tarifiem ir atšķirīgas. Daļā teritorijas lietotājiem šobrīd tiek piemērotas Talsu novada pašvaldības noteiktās maksas, bet daļā - SIA "Talsu ūdens" 2015. gadā apstiprinātie tarifi. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu kopējais pieaugums ir robežās no 0,14 līdz 0,97 EUR/m³.

 "SPRK iepriekšējos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA "Talsu ūdens" apstiprināja pirms pieciem gadiem - 2015. gadā. Šo vairāku gadu laikā komersants no pagastu padomēm ir pārņēmis 21 ūdensapgādes un 17 kanalizācijas sistēmas. Vienlīdz kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai visiem tās lietotājiem, SIA "Talsu ūdens" jau šobrīd ir veicis lielu daļu finansiālo ieguldījumu ūdenssaimniecības sistēmu uzlabošanā pārņemtajās darbības teritorijās. To sakārtošanu plānots turpināt, kas ir viens no galvenajiem iemesliem tarifu pieaugumam," skaidro SPRK Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas vadītāja Dace Čodare-Plaude.

Izvērtēšanas gaitā SPRK komersantam pieprasīja tarifu projektā iekļauto izmaksu precizējumus. Salīdzinājumā ar sākotnēji iesniegtajiem tarifiem veiktie precizējumi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu nemainīja. Kamēr kanalizācijas pakalpojumu tarifs precizējumu rezultātā tika samazināts par 0,01 EUR/m³, kas izmaksu vērtējumā ir aptuveni 5 tūkst. EUR.

Plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA "Talsu ūdens" iesniedza pērnā gada 17. septembrī. SPRK, veicot tarifu projektu izvērtējumu, komersantam lūdza sniegt papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām un pakalpojumu apjomiem. Komersants sniedza visu nepieciešamo informāciju.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA "Talsu ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē: http://ejuz.lv/6ahg