Termiņuzturēšanās atļauja uz nodarbinātības pamata

Kā iespējams saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā uz darba līguma pamata?

Termiņuzturēšanās atļauju uz nodarbinātības pamata var saņemt tajā gadījumā, ja pastāv uzņēmums, kas aktīvi nodarbojas ar saimniecisko darbību, ir reģistrēts un apmaksāts pamatkapitāls ne mazāk kā 2800 EUR, uzņēmums veic visu nepieciešamo nodokļu apmaksu un uzņēmumam nav nodokļu parādu.

Ārzemju darbinieka nodarbināšanās Latvijas uzņēmumā notiek pamatojoties uz darba līgumu. Viens no pamatnosacījumiem darba līgumā ir minimālais darba algas apmērs, ārzemju darbiniekam tas nevar būt mazāk kā 926 EUR pirms nodokļu nomaksas. Katru gadu darba algas apmērs tiek pārskatīts saskaņā ar statistikas datiem. Darba devējam arī ir nepieciešams reģistrēt darbinieku Valsts ieņēmumu dienestā. Ārzemju darbiniekam ir tādas pašas darba tiesības kā darbiniekam no Latvijas vai ES dalībvalstīm.

Kā ārzemnieks var saņemt darbu Latvijā?

Lai nodarbinātu ārzemnieku pamatojoties uz darba līgumu, darba devējam ir jāizsauc darbinieks, noformējot izsaukumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 Izsaukuma noformēšanai darba devējam ir nepieciešams publicēt vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā. Darba devējs ir tiesīgs noformēt izsaukumu ārzemju darbiniekam tikai tad, kad publicēto vakanci neaizņēma neviens no Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem vai ES pilsoņiem, kuriem ir nepieciešama kvalifikācija.

Lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apstiprinātu izsaukumu, darbiniekam ir nepieciešama vakancei atbilstošā izglītība vai dokumenti, kas apliecina darba pieredzi līdzvērtīgā amatā ne mazāk kā 3 gadus.

Darba devējs, kurš plāno izsaukt ārzemju darbinieku, var nepublicēt vakanci Nodarbinātības valsts aģentūras portālā, ja vēlas nodarbināt darbinieku sekojošiem amatiem:

  • Augstas kvalifikācijas speciālists;
  • Treneris;
  • Mākslinieks;
  • Koncertu rīkošanas uzņēmuma administrators vai tehniskais darbinieks;
  • Kultūras pasākumu vadītājam, kas tiek rīkots no budžeta līdzekļiem;
  • Profesionālais sportists;
  • Akreditētas iestādes mācībspēks;
  • Speciālists, kas sniedz pakalpojumus valsts organizācijām un piedalās pasaules mēroga projektā, kurā piedalās arī Latvija;
  • Ar darbinieku tika noslēgts uzņēmuma līgums

Kontaktinformācija

Vakances publicēšana nav attiecināma uz studentiem, kas iebrauc Latvijā, lai izietu mācību praksi, stažētos kādā no Latvijas mācību iestādēm.

Mobilais tālrunis: (+371) 296 216 15

E-pasts: info@inlatplusinter.lv

www.inlatplusinter.lv

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38-612, Rīga, Latvija