Vai zini kam domāts elektroniskais paraksts?

Pexels.com

Lai veicinātu ātrāku saziņu ar valsts iestādēm un pašvaldībām, elektronisko pakalpojumu lietojamību, Latvijā iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiek nodrošināta iespēja rokas paraksta vietā izmantot drošu elektronisko parakstu (e-parakstu). 

Tā funkcija ir tāda pati kā ierastajam rokas parakstam! 

  • E-paraksts ir pases ekvivalents elektroniskā formātā un apliecina piederību konkrētai fiziskai personai.
  • E-paraksta gadījumā fiziska persona var pārstāvēt juridisku personu.
  • E-paraksts ir cilvēka individuāls paraksts elektroniskajā vidē, kuram ir juridisks spēks. 
  • Parakstot dokumentu, e-paraksta lietotājs piekrīt tā saturam un apliecina savu gribu. E-parakstu var lietot tikai tā̄ īpašnieks. 
  • Ar drošu e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra pa-rakstītam dokumentam. Pietam, e-parakstu noviltot ir nesalīdzināmi grūtāk kā ar roku rakstīto parakstu. 
Ja ir radusies vēlme sākt lietot virtuālo parakstu, tam var pieteikties portālā -www.eparaksts.lv .