Zaļumballe Veselavas muižas parkā

Veselavas muiža - "Viesturi", Veselava, Priekuļu nov., 4116

Biļetes: 7,00

Pirkt biļeti

Zaļumballe Veselavas muižas parkā !

12.07.2019, plkst.23.00
Spēlēs grupa "BRUĢIS"

Ieejas maksa -  EUR 7.00


"Viesturi", Veselava, Priekuļu nov., 4116