Dundagas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa 0

Pils iela 5 - 1, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270